Wpływ stężenia roztworu modyfikującego na kompozytową membranę PP/PDMS do separacji gazów

Marta Bojarska , Izabela Macierzyńska , Maciej Szwast , Wojciech Piątkiewicz

Abstract

Composite membranes are frequently used for gas separation. They ar made of a support and selective layer. Separation takes place in the sclectiv layer. Our attention was focuscd on the selection of appropriate modificatio conditions. It was found that low concentrations should be used to perfon the sealing layer. However, the selective layer should be made from highc concentrations. Which results in an average thickness and uniform layer.
Author Marta Bojarska (FCPE / CIPE)
Marta Bojarska,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Izabela Macierzyńska (FCPE)
Izabela Macierzyńska,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Maciej Szwast (FCPE / CIPE)
Maciej Szwast,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Wojciech Piątkiewicz (FCPE)
Wojciech Piątkiewicz,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Other language title versionsInfluence of the modifying solution concentration on composite membranę PP/PDMS for gas separation
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol50
No5
Pages22-23
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishseparacja gazów, membrana kompozytowa, PDMS
Keywords in Englishgas separation, composite membrane, PDMS
Abstract in PolishNajczęściej wykorzystywane do separacji gazów są membrany kompozytowe, składające się z warstwy nośnej i selektywnej. Zasadnicza separacja odbywa się w warstwie selektywnej, dlatego właśnie skupiono się na doborze odpowiednich warunków jej wytwarzania. Analiza wyników pozwala stwierdzić, iż niskie stężenia należy wykorzystywać do wykonywania warstwy uszczelniającej. Natomiast do warstwy selektywnej należy wybierać wyższe stężenia, co w efekcie daje jednolitą i o średniej grubości warstwę. Słowa kluczowe: separacja gazów, membrana kompozytowa, PDMS
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2011/2011-5/InzApChem_2011_5_22-23.pdf
Languagepl polski
File
Bojarska M. (i in.) - Wpływ stężenia roztworu modyfikującego....pdf 495.89 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?