Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych osób starszych

Marlena Piekut , Krystyna Gutkowska

Abstract

The paper presents the results of an analysis of individual data from household budget surveys for 2012, with regard to the level and structure of consumption in rural households, represented by persons aged 60 and older. The purpose of the study was to evaluate and to indicate the types of households characterized by ab“poorer” model of consumption, as well as the types of households of older people characterized by a relatively “modern” model of consumption. In summary, it could be stated that in rural households with the head of the family being 60 years old or more, a significant part of the money is spend on the basic needs associated with food and home expenses. Moreover, households run by older people with higher levels of education and good financial standing were characterized by relatively positively assessed structure of consumption.
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
, Krystyna Gutkowska
Krystyna Gutkowska,,
-
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584
Issue year2016
Vol14
No2
Pages171-184
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwydatki konsumpcyjne, gospodarstwa domowe, osoby 60+, wieś
Keywords in Englishconsumption expenditures, households, persons 60+, village
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono wyniki analizy indywidualnych danych z badań budżetów gospodarstw domowych za 2012 rok, w odniesieniu do poziomu i struktury konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych, reprezentowanych przez osoby w wieku 60 lat i więcej. Celem tych analiz było także wskazanie typów gospodarstw domowych, w których struktura wydatków konsumpcyjnych świadczy o ubogim modelu konsumpcji oraz takich gospodarstw domowych ludzi starszych, w których struktura konsumpcji jest względnie nowoczesna. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w wiejskich gospodarstwach domowych, w których głową jest osoba w wieku 60 lat i więcej, znacząca część wydatków kierowana jest na potrzeby podstawowe, związane z wyżywieniem i utrzymaniem mieszkania. Relatywnie najkorzystniejszą strukturą konsumpcji cechują się gospodarstwa domowe prowadzone przez starsze osoby z wyższym poziomem wykształcenia oraz o korzystnej sytuacji materialnej
DOIDOI:10.7172/1644-9584.59.11
Languagepl polski
File
1_2016_Problemy Zarządzania.pdf 212.13 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?