Wytwarzanie emulsji podwójnych i potrójnych z aktywnym rdzeniem

Agata Metera , Agnieszka Markowska-Radomska , Ewa Dłuska

Abstract

Przedstawiono dane literaturowe dotyczące sposobów modyfikacji powierzchni kropel emulsji oraz wyniki badań doświadczalnych wytwarzania emulsji wielokrotnych o złożonych strukturach do zastosowań w terapiach przeciwnowotworowych. Emulsje wielokrotne wytwarzane były metodą jednostopniową w kontaktorze z przepływem helikoidalnym do którego wprowadzano trzy fazy ciekłe: roztwór alginianu (W1), olej sojowy (O), oraz wodę destylowaną (W2). Do każdej z faz dodawane były odpowiednie stabilizatory (Pluronic® P-123, Span® 83, Tween® 80). Badano wpływ stosunku faz wprowadzanych do kontaktora, częstości obrotów cylindra wewnętrznego kontaktora oraz stężenia stabilizatorów na typ struktur wewnętrznych wytwarzanych emulsji. Wytwarzano różnorodne struktury tj. emulsje podwójne i potrójne. Otrzymywane emulsje podwójne typu W1/O/W2, (W-faza wodna, O-faza olejowa) z pojedynczymi oraz licznymi kroplami wewnętrznymi w postaci roztworu alginianu. Obserwowano też struktury bardziej złożone niż emulsje podwójne tj. emulsje potrójne (O/W1/O/W2). Wytworzone emulsyjne struktury hierarchicznie rozproszone rozpatrywano jako platformy w celowanej terapii przeciwnowotworowej oraz embolizacji naczyń krwionośnych. Praca była finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach projektu nr 2014/13/B/ST8/04274
Author Agata Metera (FCPE / DPKT)
Agata Metera,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Agnieszka Markowska-Radomska (FCPE / DPKT)
Agnieszka Markowska-Radomska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Ewa Dłuska (FCPE / DPKT)
Ewa Dłuska,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Pages881-890
Publication size in sheets0.5
Book The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering: Proceedings, 2016, Łódź, Faculty of Process and Environmental Engineering, ISBN 978-83-61997-75-7, 1584 p.
Proceedings OKIChiP 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishemulsje wielokrotne, kontaktor helikoidalny, modyfikacja powierzchni kropel, terapie celowane
Project[2014/13/B/ST8/04274 ] Emulsion platform for controlled and selective drug release. Project leader: Dłuska Ewa, , Phone: 22 234 62 96, application date 17-06-2014, start date 02-03-2015, planned end date 31-12-2017, UMO-2014/13/B/ST8/04274, Implemented
WIChiP Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN]
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?