System białych certyfikatów w Polsce. Spojrzenie na fakty

Michał Jędra , Sławomir Bielecki , Tadeusz Skoczkowski , Arkadiusz Węglarz

Abstract

In the article, on the basis of the database on energy efficiency certificates (White Certificates) issued in Poland, an analysis of the national system for supporting energy efficiency projects was made. The database includes 4440 records from the establishment of the national White Certificates Mechanism (2013) until the end of 2018. Quantitative trends (the number of certificates issued and the total primary and final energy savings) in time and geographical distribution were presented and critically discussed. The paper presents the effects of the existing system of issuing certificates and the first experiences after the amendment stemming from the new Polish Energy Efficiency Act.
Author Michał Jędra
Michał Jędra,,
-
, Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Arkadiusz Węglarz (FCE / ICE)
Arkadiusz Węglarz,,
- The Institute of Civil Engineering
Other language title versionsSystem of White Certificates in Poland – the facts
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2019
Vol404
No3
Pages12-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność energetyczna, system białych certyfikatów, oszczędności energetyczne
Keywords in EnglishEnergy Efficiency, White Certificates System, Energy savings
Abstract in PolishW artykule, na podstawie zbudowanej bazy danych szczegółowych na temat wydanych w Polsce świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dokonano analizy krajowego systemu wspomagania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Baza obejmuje 4440 rekordów od początku istnienia krajowego mechanizmu białych certyfikatów (2013 r.) do końca 2018 r. Zaprezentowano i krytycznie omówiono trendy ilościowe (liczby wydanych świadectw oraz sumaryczne oszczędności energii pierwotnej i finalnej) w podziale czasowym i geograficznym. Przedstawiono efekty funkcjonowania dotychczasowego systemu wydawania świadectw oraz pierwsze doświadczenia po zmianie wynikającej z nowej ustawy o efektywności energetycznej.
URL  http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11f1b05f-da60-489d-a4ff-36197afa71f3
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?