IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF INFORMATION SURPLUS IN AERONAUTICAL SYSTEMS

Michał Kozłowski , Ewa Dudek

Abstract

This article is a continuation of the Authors’ study on issues concerning safety of aeronautical data and information. This time, however, the main focus was placed on identification and analysis of information surplus in aeronautical systems. After a short introduction the redundant reliability structure was characterised and types of excesses used in aeronautical systems were distinguished. Special attention was paid to the title information surplus. Then, aeronautical data and information were described – the purpose and forms of their publication and the fundamental categories of aeronautical data and information were identified. In the following part of the publication, information surpluses for indicated categories of aeronautical data and information, published in various forms, were identified and the risk profile of information surplus appearance was analysed. The whole article was summed up with conclusions. Analysed issues will be the subject of Authors’ further study.
Author Michał Kozłowski (FT / DATE)
Michał Kozłowski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Ewa Dudek (FT / DTT)
Ewa Dudek,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesJournal of KONBiN, ISSN 1895-8281
Issue year2019
Vol49
No1
Pages343-368
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishnadmiar informacyjny, dane i informacje lotnicze, bezpieczeństwo, niezawodność
Keywords in Englishinformation surplus, aeronautical data and information, safety, reliability
ASJC Classification2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishArtykuł stanowi kontynuację prac Autorów nad zagadnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych. Tym razem jednak główny nacisk położono na identyfikację i analizę nadmiaru informacyjnego w systemach lotniczych. Po krótkim wprowadzeniu scharakteryzowano nadmiarową strukturę niezawodnościową oraz wyróżniono rodzaje nadmiarów, stosowanych w systemach lotniczych, zwracając szczególną uwagę na tytułowy nadmiar informacyjny. Następnie opisano dane i informacje lotnicze – cel i formy ich publikacji oraz dokonano identyfikacji podstawowych kategorii danych i informacji lotniczych. W dalszej części pracy zidentyfikowano nadmiary informacyjne dla wyróżnionych kategorii danych i informacji lotniczych, publikowanych w różnych formach oraz przeprowadzono analizę profilu ryzyka występowania nadmiaru informacyjnego. Całość podsumowano wnioskami. Zagadnienia te będą także przedmiotem dalszych prac Autorów.
DOIDOI:10.2478/jok-2019-0018
URL http://www.journal.itwl.pl/images/2019t49/018%20Kozlowski%20Dudek%20OK.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?