Drgania płyty, model analityczny i jego weryfikacja za pomocą wibrometru laserowego

Aleksandra Waszczuk-Młyńska , Stanisław Radkowski

Abstract

Paper presents methods of determination of natural frequencies and mode shapes. Basic method is to create analytical model, which, in case of plate, calculates partial differential equation of forth order. Other method to determine vibrations is to scan surface of object with laser using laser vibrometer. Comparing results acquired with both methods one can see good correlation of frequencies (i.e. frequency calculated from analytical model and determined from experiment). Possible differences can result from lack of precise information about value of density and Young modulus of steel plate. Small error confirm reliability of laser vibrometer as a useful tool for verification of theoretical model and for study of natural frequencies and mode shapes of examined object. Knowledge of modal frequencies and mode shapes in later phases of research works will be used to actively control the vibrations as well as for detection of surface failures.
Author Aleksandra Waszczuk-Młyńska (FACME / IAE)
Aleksandra Waszczuk-Młyńska,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Radkowski (FACME / IAE)
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2013
Vol95
No4(95)/2013
Pages169-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEfekt Dopplera, wibrometr laserowy, drgania płyty
Keywords in EnglishDoppler effect, laser vibrometer, vibration plate, model validation
Abstract in PolishW artykule przedstawiono metody wyznaczania częstości i postaci drgań. Podstawowym sposobem do wyznaczenia wibracji jest stworzenie modelu analitycznego, który, w przypadku płyty, oblicza równanie różniczkowe cząstkowe czwartego rzędu. Innym, sposobem wyznaczenia drgań jest skanowanie powierzchni wiązką lasera za pomocą wibrometru laserowego. Porównując otrzymane wyniki dla obu meto badawczych zauważa się dobrą zbieżność w wartościach częstotliwości (tzn. częstotliwości uzyskanej metodą analityczną i doświadczalną). Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z braku dokładnej informacji o wartości gęstości i module Younga stalowej płyty. Niewielki błąd potwierdza wiarygodność wibrometru laserowego jako użytecznego urządzenia do weryfikacji modelu teoretycznego oraz badania częstości drgań własnych analizowanego obiektu. Znajomość częstotliwości i postaci drgań w późniejszym etapie prac będzie wykorzystana do aktywnego sterowania wibracjami, jak również do wykrywania defektów na badanej powierzchni.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/
Languagepl polski
File
169-177.pdf 669.46 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?