Przegląd metod produkcji wybranych prefabrykatów dla budownictwa wielkopowierzchniowego

Aleksander Kazimierz Nicał

Abstract

Economic development and i.a. the growth of trade related to it, which has been observed in recent years, contribute to the construction of many large-area facilities, such as warehouses, production halls, and shopping centres. The article presents selected precast concrete elements made of reinforced and prestressed concrete that are used for the construction of these structures. In addition, basic information about concrete and steel used in these elements has been provided. In the further part of the article, precast concrete production methods have been defined and their classification has been given. A production method together with its criteria has been assigned to a given precast element.
Author Aleksander Kazimierz Nicał (FCE / ICE)
Aleksander Kazimierz Nicał,,
- The Institute of Civil Engineering
Other language title versionsReview of selected precast concrete production methods for large-area construction
Journal seriesNowoczesne hale, ISSN 1899-8224, (0 pkt)
Issue year2019
No2
Pages61-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetody produkcji prefabrykatów, budownictwo wielkopowierzchniowe, beton, stal
Keywords in Englishprecast concrete production methods, large-area construction, concrete, steel
Abstract in PolishRozwój gospodarczy i związany z tym m.in. obserwowany w ostatnich latach przyrost w handlu przyczyniają się do powstawania wielu obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak np. hale magazynowo-produkcyjne i centra handlowe. W artykule zaprezentowane zostały wybrane prefabrykaty żelbetowe i sprężone wykorzystywane do budowy tych obiektów. Przedstawiono poza tym podstawowe informacje dotyczące betonu i stali stosowanych w tych elementach. W dalszej części artykułu zdefiniowane zostały metody produkcji prefabrykatów oraz podana została ich klasyfikacja. Dla danego prefabrykatu przyporządkowano metodę produkcji wraz z jej kryteriami.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZltbYmaPmAhXYwsQBHfa-A8AQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fdlaspecjalistow.pl%2Fpl%2Fp%2Ffile%2F691d97e529015069fe077eb803b1834d%2F61-65.pdf&usg=AOvVaw3X5Fj7YdB9sWChsntGBgsR
Languagepl polski
File
A.Nicał.pdf 327.28 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?