Wpływ warunków spieniania polimerów przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym na morfologię i właściwości otrzymywanych struktur porowatych

Katarzyna Kosowska , Marek Henczka

Abstract

W pracy określono wpływ parametrów operacyjnych realizacji procesu spieniania polikaprolaktonu przy użyciu CO2 w stanie nadkrytycznym na morfologię i właściwości mechaniczne otrzymywanych trójwymiarowych polimerowych struktur porowatych w kontekście ich użyteczności do zastosowań biomedycznych. W szczególności, określono wpływ na przebieg procesu następujących parametrów: temperatura (50-100 °C), ciśnienie (8-18 MPa), czas nasycania polimeru ditlenkiem węgla (1-6 h), szybkość dekompresji mieszaniny (1600-3600 bar/min) oraz czas spieniania (5-30 min). Wytworzone struktury porowate poddano analizie jakościowej i ilościowej przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), mikrotomografii (μ-CT) oraz statycznej próby ściskania. Wykazano silny wpływ warunków realizacji procesu spieniania na strukturę wewnętrzną i właściwości mechaniczne otrzymywanych pian stałych.
Author Katarzyna Kosowska (FCPE / DCRED)
Katarzyna Kosowska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
, Marek Henczka (FCPE / DCRED)
Marek Henczka,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Pages1408-1414
Publication size in sheets0.5
Book The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering: Proceedings, 2016, Łódź, Faculty of Process and Environmental Engineering, ISBN 978-83-61997-75-7, 1584 p.
Proceedings OKIChiP 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishpłyny w stanie nadkrytycznym, spienianie polimerów, polikaprolakton, polimerowe struktury porowate
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?