Model of the light sword intraocular lens: in-vitro comparative studies

Krzysztof Petelczyc , Andrzej Kołodziejczyk , Narcyz Błocki , Anna Byszewska , Zbigniew Jaroszewicz , Karol Kakarenko , Katarzyna Kolacz , Michał Miler , Alejandro Mira-Agudelo , Walter Torres-Sepúlveda , M. Rękas

Abstract

This work presents the first models of light sword intraocular lenses (LS IOLs) with angularly modulated optical power. We performed an experimental, comparative study with multifocal and extended depth of focus intraocular lenses, which are available on the market. The measurements conducted in an original optical bench were utilised for an analysis of point spread functions, elongated foci, modulation transfer functions and the areas defined by them. The LS IOL models perform homogeneous imaging in the whole range of designed defocus. The proposed concept of extended depth of focus seems to be promising for the development of presbyopia-correcting intraocular lenses capable of regaining fully functional vision.
Author Krzysztof Petelczyc (FP / OPD)
Krzysztof Petelczyc,,
- Optics and Photonics Division
, Andrzej Kołodziejczyk (FP / OPD)
Andrzej Kołodziejczyk,,
- Optics and Photonics Division
, Narcyz Błocki
Narcyz Błocki,,
-
, Anna Byszewska
Anna Byszewska,,
-
, Zbigniew Jaroszewicz
Zbigniew Jaroszewicz,,
-
, Karol Kakarenko (FP / OPD)
Karol Kakarenko,,
- Optics and Photonics Division
, Katarzyna Kolacz
Katarzyna Kolacz,,
-
, Michał Miler
Michał Miler,,
-
, Alejandro Mira-Agudelo
Alejandro Mira-Agudelo,,
-
, Walter Torres-Sepúlveda
Walter Torres-Sepúlveda,,
-
et al.`
Journal seriesBiomedical Optics Express, ISSN 2156-7085
Issue year2020
Vol11
No1
Pages40-54
Publication size in sheets2
ASJC Classification1305 Biotechnology; 3107 Atomic and Molecular Physics, and Optics
Abstract in PolishW pracy przedstawiono pierwsze modele soczewek wewnątrzgałkowych typu miecz świetlny (LS IOL) o modulowanej kątowo mocy optycznej. Przeprowadziliśmy eksperymentalne, porównawcze badanie soczewek wewnątrzgałkowych o zmiennej ogniskowej i zwikszonej głębi ostrości, które są dostępne na rynku. Pomiary przeprowadzono na oryginalnym stanowisku optycznym i wykorzystano do analizy funkcji odpowiedzi impulsowej, rozciągnięcia ognisk, funkcji przenoszenia kontrastu i wyznaczonych przez wartości skumulowanych. Modele LS IOL zapewniają jednorodne obrazowanie w całym zakresie zaprojektowanych odległości. Proponowana koncepcja zwiększenia głębi ostrości wydaje się być obiecująca dla rozwoju soczewek wewnątrzgałkowych korygujących starczowzroczność pozwalających na odzyskanie w pełni funkcjonalnego widzenia.
Abstract in original languageThis work presents the first models of light sword intraocular lenses (LS IOLs) with angularly modulated optical power. We performed an experimental, comparative study with multifocal and extended depth of focus intraocular lenses, which are available on the market. The measurements conducted in an original optical bench were utilised for an analysis of point spread functions, elongated foci, modulation transfer functions and the areas defined by them. The LS IOL models perform homogeneous imaging in the whole range of designed defocus. The proposed concept of extended depth of focus seems to be promising for the development of presbyopia-correcting intraocular lenses capable of regaining fully functional vision.
DOIDOI:10.1364/BOE.11.000040
Languageen angielski
Score (nominal)140
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 140.0, 22-07-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0; WoS Citations = 0; Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.565; WoS Impact Factor: 2018 = 3.91 (2) - 2018=3.757 (5)
Citation count*3 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?