Zapotrzebowanie na energię szpitali i basenów w Polsce

Krzysztof Wojdyga , Damian Sebastian Komar

Abstract

In the article analysis of the energy demand of hospitals and swimming pools in Poland was presented. The purpose of the work was to estimate at the country level the consumption of electricity and heat in these facilities and to estimate the value of this market for potential suppliers of cogeneration units to these facilities. Currently, there is no statistical database that would indicate the energy needs of hospitals and swimming pools in Poland. These facilities are attractive especially for cogeneration units, because they are characterized by a relatively large and stable demand for two forms of energy: electricity and heat, in the case of hospitals also for process steam. The article presents the adopted methodology for calculating the energy demand of these facilities and real data from selected hospitals and swimming pools in Poland, which were used to calculate the energy demand of all hospitals and pools in the country.
Author Krzysztof Wojdyga (FEE / DPEGHS)
Krzysztof Wojdyga,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Damian Sebastian Komar (FEE / DPEGHS)
Damian Sebastian Komar,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Other language title versionsDemand for Energy in Hospitals and Swimming Pools In Poland
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900
Issue year2019
Vol50
No4
Pages123-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzapotrzebowanie na ciepło, zapotrzebowanie na energię elektryczną, kogeneracja, basen, szpitale
Keywords in Englishheat demand, electricity demand, CHP, swimming pool, hospital
Abstract in PolishW artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię szpitali oraz basenów w Polsce. Celem pracy było oszacowanie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła w tych obiektach oraz oszacowanie wartości tego rynku dla potencjalnych dostawców urządzeń do indywidualnej produkcji energii w tych obiektach. Obecnie nie istnieje baza danych statystycznych, która obrazowałaby potrzeby energetyczne szpitali i basenów w Polsce. Obiekty te są szczególnie atrakcyjne dla jednostek kogeneracji, ponieważ charakteryzują się one stosunkowo dużym i stabilnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ciepło, a w przypadku szpitali często również na parę technologiczną. W artykule przedstawiono przyjętą metodologię oszacowania zapotrzebowania na energię tych obiektów oraz zestawiono dane o zużyciu energii w wybranych szpitalach i basenach w Polsce. Dane te posłużyły do wyznaczenia jednostkowych wskaźników, wykorzystanych do oszacowania zapotrzebowania na energię szpitali i basenów w kraju
DOIDOI:10.15199/9.2019.4.1
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?