LPG jako alternatywa benzyny silnikowej

Maciej Paczuski

Abstract

The article presents the properties and directions of LPG use in economy,particularly in motorization as a fuel for spark ignition engines. It highlights some advantages of the fuel from technology and manufacturing costs point of view as well as the environmental aspects of LPG (auto gas) use. Development of domestic LPG branch, its successes and development problems are described. The article points out Institute of Chemistry activity in research works, involvement of Institute employees in the field of promotion and cooperation with companies and research organizations in putting into the practice new technologies.
Author Maciej Paczuski (FCEMP / IC)
Maciej Paczuski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsLiquefied Petroleum Gas (LPG) as an alternative for gasoline
Pages64-89
Publication size in sheets1.2
Book Petzel Małgorzata (eds.): Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, 2016, Płock, Instytut Chemii WBMiP PW, ISBN 97883910119-6-6, 296 p.
Keywords in Polishskroplone gazy węglowodorowe – LPG, technologia, ekologia i ekonomika stosowania, jakość, problemy rozwoju branży
Keywords in Englishliquefied petroleum gas ‒ LPG, technology, ecology and economy of use, quality, problems of the branch LPG development
Abstract in PolishW artykule przedstawiono właściwości i kierunki zastosowania LPG w gospodarce, w szczególności w motoryzacji jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym (ZI). Podkreślono zalety paliwa z punktu widzenia technologii i związanych z nią kosztów wytwarzania LPG oraz aspekty środowiskowe użytkowania autogazu. Opisano rozwój krajowej branży autogazu, jego sukcesy i problemy rozwojowe. Przedstawiono obszary aktywności Instytutu Chemii w działalności badawczej, zaangażowanie pracowników w działalność popularyzatorską, organizacyjną oraz współpracę z podmiotami gospodarczymi i jednostkami badawczymi w kierunku wdrażania nowych rozwiązań technicznych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?