Preliminary studies for the desalination of model solution of flowback water from shale gas production in the NF/RO pilot plant

Jakub Rajewski , Anna Kowalik-Klimczak , Maciej Szwast , Paweł Gierycz

Abstract

The impact of selected process parameters of an integrated NF/RO system on possibilities of the desalination of model solutions, containing salts in typical concentrations for flowback water from shale gas production, was analyzed in this work. Based on the results of studies carried out in the pilot scale, it was found that the integrated NF/RO system allows for satisfactory reduction of the model solution of flowback water mineralization. It can be stated that the use of NF/RO system enables the re-use of the “real” flowback water during hydraulic fracturing.
Author Jakub Rajewski (FCPE / DSP)
Jakub Rajewski,,
- Department of Separation Processes
, Anna Kowalik-Klimczak (FCPE / DSP)
Anna Kowalik-Klimczak,,
- Department of Separation Processes
, Maciej Szwast (FCPE / CIPE)
Maciej Szwast,,
- Chair of Integrated Process Engineering
, Paweł Gierycz (FCPE / DSP)
Paweł Gierycz,,
- Department of Separation Processes
Other language title versionsBadania nad możliwością odsalania modelowego roztworu płynu powrotnego ze szczelinowania hydraulicznego złóż gazu łupkowego w pilotowej instalacji NF/RO
Journal seriesProblemy Eksploatacji. Maintenance Problems, ISSN 1232-9312, e-ISSN 2300-1186
Issue year2016
No3
Pages155-164
Keywords in Polishnanofiltracja (NF), odwrócona osmoza (RO), odsalanie, płyn powrotny, gaz łupkowy
Keywords in Englishnanofiltration (NF), reverse osmosis (RO), desalination, flowback water, shale gas
Abstract in PolishW pracy zbadano wpływ wybranych parametrów procesowych zintegrowanego systemu NF/RO na możliwość odsalania modelowych roztworów zawierających sole w stężeniach charakterystycznych dla płynu powrotnego ze szczelinowania złóż gazu z łupków. Na podstawie otrzymanych wyników badań prowadzonych w skali pilotowej, stwierdzono, że zintegrowany układ NF/RO pozwala na zadowalające zmniejszenie mineralizacji roztworu modelowego płynu powrotnego. Można zatem założyć, iż zastosowanie układu NF/RO umożliwi ponowne wykorzystanie ścieku rzeczywistego podczas szczelinowania hydraulicznego.
URL http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_3_2016/problemy_eksploatacji_nr_3_2016_155_164.pdf
Languageen angielski
File
Rajewski J. (i in.) - Preliminary studies for....pdf 573.82 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?