Assessment of safety and ride quality based on comparative studies of a new type of universal steering wheel in 3D simulators

Maciej Kozłowski

Abstract

The aim of this study was to investigate how a change in the design of steering wheel may affect the safety and quality of driving by the driver. The object of the research was a new universal steering wheel enabling driving the car using only hands - intended for use by both able-bodied and disabled people. In order to assess the functionality of the steering wheel, a comparative study was carried out, with respect to a classic steering wheel. The study was performed using a dynamic simulator, with methodology developed especially for this experiment, introducing the so-called reference trajectory. The use of this trajectory allowed the introduction of qualitative criteria of road tests based on a measure of distance. The article presents the defined criteria. Drives of 30 drivers in “route” and “slalom” type road test were carried out. The article discusses the results of the slalom test. In this test, the driver’s task was to maintain the reference trajectory while passing through narrowing curves. Statistical analysis showed significant difference in the value of selected steering wheel assessment indicators
Author Maciej Kozłowski (FT / IMST)
Maciej Kozłowski,,
- Division of Information and Mechatronic Systems in Transport
Journal seriesEksploatacja i Niezawodność, ISSN 1507-2711
Issue year2016
Vol18
No4
Pages481-487
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkierownica uniwersalna, samochód elektryczny, referencyjny tor ruchu, test drogowy „slalom”, analiza „post-hoc”.
Keywords in Englishuniversal steering wheel, electric car, reference trajectory, “slalom” road test, “post-hoc” analysis.
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było zbadanie jak zmiana konstrukcji kierownicy może wpływać na bezpieczeństwo i jakość prowadzenia samochodu przez kierowcę. Przedmiotem badań była nowa kierownica uniwersalna umożliwiająca kierowanie samochodem wyłącznie z użyciem rąk - przeznaczona do użytku zarówno przez osoby sprawne jak i niepełnosprawne. W celu oceny funkcjonalności tej kierownicy przeprowadzono badania porównawcze funkcjonalności w stosunku do kierownicy klasycznej. Badania wykonano na symulatorze dynamicznym stosując w tym celu specjalnie opracowaną metodykę eksperymentu wprowadzającą tzw. referencyjny toru ruchu. Zastosowanie tego toru umożliwiło wprowadzenie kryteriów jakości przejazdów testów drogowych w oparciu o miary odległości. Artykuł przedstawia zdefiniowane kryteria. Zbadano przejazdy 30 kierowców w testach drogowych typu „trasa” i „slalom”. Artykuł omawia wyniki testu slalom. W tym teście, zadaniem kierowcy prowadzącego pojazd było utrzymanie referencyjnego toru ruchu podczas przejazdu przez zawężające się serpentyny. Analiza statystyczna wyniku ukazała istotne różnice wartości zastosowanych wskaźników oceny kierownic
DOIDOI:10.17531/ein2016.4.1
Languageen angielski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.275; WoS Impact Factor: 2016 = 1.145 (2) - 2016=1.12 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?