Związki CAF z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej

Katarzyna Szczepańska

Abstract

The paper presents the discussion of the concepts of management in public administration and the CAF relationship with their determinants. The aim of article is to answer the question about the CAF coherence with the concepts of management in public administration. In achieving this objective were used analysis of the literature and a logical analysis. It has been shown differences between selected concepts of management in public administration. Have also been discussed the principles of TQM and their relationships with principles of excellence in public administration. In addition, was examined the compatibility excellence principles with determinants of the concepts of management in public administration and with CAF’s criteria. The analysis shows that CAF relations with the concepts of management in public administration can be confirmed only in part, and CAF is not a tool for assessing the implementation of TQM in public organizations.
Author Katarzyna Szczepańska (FoM / QD)
Katarzyna Szczepańska,,
- The Department of Qualitology
Pages361-377
Publication size in sheets0.8
Book Ćwiklicki Marek, Jabłoński Marek, Mazur Stanisław (eds.): Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, 2016, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ISBN 978-83-947017-2-7, 400 p.
Keywords in Polishadministracja publiczna, zasady zarządzania, koncepcje zarządzania, CAF
Keywords in Englishpublic administration, principles of management, management concepts, CAF
Abstract in PolishRozdział przedstawia rozważania dotyczące koncepcji zarządzania w administracji publicznej oraz związków CAF z ich wyznacznikami. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o spójność CAF z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej. W osiągnięciu celu wykorzystano analizę piśmiennictwa oraz analizę konstrukcji logicznej. Wykazano różnice między: wybranymi koncepcjami zarządzania w administracji publicznej. Omówiono zasady TQM oraz ich związki z zasadami doskonałości w administracji publicznej. Oceniono zgodność zasad doskonałości z wyznacznikami koncepcji zarządzania w administracji publicznej oraz z kryteriami CAF. Z przeprowadzonej analizy wynikają wnioski: pierwszy – związki CAF z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej można potwierdzić tylko częściowo oraz drugi – CAF nie jest narzędziem oceny realizacji koncepcji TQM w organizacjach publicznych.
URL http://koncepcje.uek.krakow.pl/index.php/rozdzial-25/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 22-02-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?