Otrzymywanie polietylenu spienionego w warunkach ogrzewania mikrofalowego. Badania rozpoznawcze

Tatiana Brzozowska , Grzegorz Makomaski

Abstract

Low-density polyethylene was foamed in a microwave reactor by using chemical agents. The addition of blowing agents and the filler resulted in an increase in the affinity of polymeric material to absorb the microwave radiation.
Author Tatiana Brzozowska (FCEMP / IC)
Tatiana Brzozowska,,
- The Institute of Chemistry
, Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsFoaming polyethylene by microwave heating. Preliminary studies
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No1
Pages52 - 53
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishPolietylen małej gęstości, środki spieniające, polietylen spieniony, ogrzewanie mikrofalowe
Keywords in EnglishLow-density polyethylene, blowing agents, foaming polyethylene, microwave heating
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono sposób otrzymywania materiału polimerowego o strukturze porowatej w warunkach mikrofalowych pod wpływem chemicznych czynników spieniających. Zastosowano w tym celu wybrane dodatki poroforów oraz napełniacz zwiększający powinowactwo materiału polimerowego do pochłaniania promieniowania mikrofalowego. Stwierdzono, że rodzaj środka spieniającego w obecności napełniacza odgrywa istotną rolę w procesie spieniania w obecności mikrofal.
DOIDOI:10.15199/62.2016.1.6
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?