Wytwarzanie energii elektrycznej – diagnoza i terapia

Marek Bartosik , Waldemar Kamrat , Marian Kaźmierkowski , Włodzimierz Lewandowski , Maciej Pawlik , Tadeusz Peryt , Tadeusz Skoczkowski , Andrzej Strupczewski , Adam Szeląg

Abstract

The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest reports of the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand, indicated the possibility of a significant reduction in CO2 emissions through the replacement of obsolete, inefficient coal-fired power plants, with high efficiency advanced coal power units and combined gas-steam units. Rated opportunities for development of nuclear power and renewable energy sources. Pointed to the importance of the efficiency of energy use and the demand side management.
Author Marek Bartosik - Politechnika Łódzka (PŁ)
Marek Bartosik,,
-
, Waldemar Kamrat - Gdańsk University of Technology (PG) [Gdańsk University of Technology (PG)]
Waldemar Kamrat,,
-
- Politechnika Gdańska
, Marian Kaźmierkowski - Polish Academy of Sciences (PAN) [Instytut Elektrotechniki]
Marian Kaźmierkowski,,
-
- Instytut Elektrotechniki
, Włodzimierz Lewandowski - Polska Grupa Energetyczna S.A.
Włodzimierz Lewandowski ,,
-
, Maciej Pawlik - Politechnika Łódzka [Gdańsk University of Technology]
Maciej Pawlik ,,
-
-
, Tadeusz Peryt - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB [Redakcja serwisu Państwowego Instytutu Geologicznego]
Tadeusz Peryt,,
-
-
, Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Strupczewski - National Center for Nuclear Research (NCBJ) [Narodowego Centrum Badań Jądrowych]
Andrzej Strupczewski,,
-
-
, Adam Szeląg (FoEE / IEM)
Adam Szeląg,,
- The Institute of Electrical Machines
Other language title versionsGeneration of electricity - diagnosis and therapy
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2016
No10/2016
Pages277-288
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkrajowy system elektroenergetyczny, struktura paliwowa elektrowni, odnawialne źródła energii, efektywność użytkowania energii
Keywords in Englishnational electricity system, fuel structure of energy sources, renewable energy sources, the efficiency of energy use
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano stan i dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych elektrowni węglowych, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej technologii węglowej oraz blokami gazowo-parowymi. Oceniono możliwości rozwoju energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wagę problematyki efektywności użytkowania energii oraz zarządzania energią po stronie popytowej.
DOIDOI:10.15199/48.2016.10.63
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 23-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.453; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*2 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?