Inflacja i stopy procentowe w krajach Ameryki Południowej - konwergencja czy odrębność

Agnieszka Tomczak

Abstract

During the last decade of the 20th century South America countries underwent the process of disinflation and reestablishment of confidence in their own currencies. Most of them adopted the strategy of inflation target. The economy of the continent is involved in the globalization processes through export of raw materials and food, as well as through capital flows what determines the fact that the inflation and interest rates are shaped not only by the internal factors. The purpose of the research is to answer the question whether the decisions concerning the interest rates in the monetary policies of the South America countries are connected with the monetary policy of key economies from outside of the region and also if it is possible to observe a common trend within the continent.
Author Agnieszka Tomczak (FASS / DE)
Agnieszka Tomczak,,
- Department of Economics
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
Issue year2016
Vol266
Pages223-234
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpolityka pieniężna, inflacja, Ameryka Południowa, integracja gospodarcza
Keywords in EnglishEconomic integration Inflation Monetary policy South America
Abstract in PolishKraje Ameryki Południowej przeszły w ostatniej dekadzie XX w. proces dezinflacji i budowy zaufania do własnych walut. Większość z nich przyjęła strategię celu inflacyjnego. Gospodarka kontynentu jest włączona w procesy globalizacji przez eksport surowców i żywności, a także przepływy kapitału, co sprawia, że poziomy inflacji i stóp procentowych są determinowane nie tylko przez czynniki wewnętrzne. Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy decyzje dotyczące stóp procentowych w politykach monetarnych krajów Ameryki Południowej są powiązane z polityką pieniężną kluczowych gospodarek spoza regionu, jak również, czy daje się zauważyć ich wspólny trend w ramach kontynentu.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-daa6d906-1849-4c76-9171-7048a2603046?q=bwmeta1.element.cejsh-d72c3e7b-06cc-4dee-890d-6ce846c4e33e;18&qt=CHILDREN-STATELESS
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?