Model oceny potencjału komercyjnego projektów innowacyjnych

Katarzyna Rostek

Abstract

Prezentowany artykuł proponuje model oceny potencjału komercyjnego i selekcji projektów innowacyjnych w konkursach o dofinansowanie. Na pod-stawie analizy literaturowej metod oceny potencjału komercyjnego innowa-cji oraz zasad przyznawania funduszy dla projektów innowacyjnych, został opracowany model oraz metoda budowy tego modelu, umożliwiające identyfikację kluczowych czynników sukcesu oraz ranking projektów innowacyjnych. Weryfikacja modelu została przeprowadzona na podstawie zbioru 70 wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju konkurencyjności klinik stomatologicznych sektora MŚP. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarówno model, jak i metoda umożliwiają zwiększenia obiektywności, przejrzystości i powtarzalności procesu oceny wniosków w postępowaniach konkursowych.
Author Katarzyna Rostek (FoM / BITD)
Katarzyna Rostek,,
- Business Information Technology Department
Pages103-110
Publication size in sheets0.5
Book Skalik Jan, Zabłocka-Kluczka Anna (eds.): Innowacje w zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, no. 300, 2013, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-346-5, 149 p.
Keywords in PolishKonkurencyjność, czynniki konkurencyjności, model czynników konkuren-cyjności, analiza regresji.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 06-01-2020, BookChapterJournalSeries
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 06-01-2020, BookChapterJournalSeries
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?