Kurczenie się miasta na przykładzie Detroit

Paweł Trębacz

Abstract

The shrinking city is the global phenomenon, which is taking a place in our time on areas of large post-industrial centers. Detroit city is the one of the most well-known examples, where it has noted down a permanent decrease in occupants' numbers for 50 years. The processes of the urban decline is not only the result of ch anges in an economic base, but more wide cultural phenomenon connected with the loss of importance of a metropolis center and a development of the polycentric conurbation in the metropolitan region.
Author Paweł Trębacz (FA / DFAUD)
Paweł Trębacz,,
- Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design
Journal seriesTeka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, ISSN 1895-3980
Issue year2013
VolIX
No3
Pages84-96
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkurczenie się miasta; metropolia; urbanistyka
Keywords in Englishshrinking city, metropolis, urbanism
Abstract in PolishKurczenie się miast jest zjawiskiem globalnym, zachodzącym współcześnie na obszarach dużych ośrodków poprzemysłowych. Jeden z najbardziej znanych przykładów, miasto Detroit, od 50 lat odnotowuje stałe zmniejszanie się liczby mieszkańców. Procesy dezurbanizacji wynikają nie tylko ze zmiany bazy ekonomicznej, ale z szerszych procesów kulturowych związanych z utratą znaczenia centrum metropolii na rzecz policentrycznej konurbacji w rejonie metropolitalnym.
URL http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch9_3/Trebacz.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 12-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?