Preliminary Evaluation of Possibility of Coplanar Multiple Cracks Growth Modeling with Usage of Two-Dimensional Weight Function

Paweł Grabowski , Artur Jankowiak

Abstract

Structural components of construction machinery are subjected to fatigue degradation, caused mainly by operating conditions. The most sensitive to the phenomenon are welded joints of the structure, where cracks can often initiate. They might be decisive for whole structure’s fatigue resource, so modeling those basing on real operational loading should be considered as an essential part of whole machine’s fatigue resource assessment. In such welded joints may occur more than one two-dimensional crack in a planar section (initiated and propagating of internal flaws after welding process). This paper tries to give the preliminary answer the question about possibility to apply two-dimensional weight function (WF2D) for calculation of stress intensity factors’ values for multiple, coplanar cracks and to model their growth.
Author Paweł Grabowski (FACME / ICME)
Paweł Grabowski,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
, Artur Jankowiak (FACME / ICME)
Artur Jankowiak,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303], (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol108
No4
Pages129-146
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishPękanie zmęczeniowe, funkcja wagowa, konstrukcje nośne, analiza wzrostu pęknięć, pęknięcie wielokrotne
Keywords in EnglishFatigue Fracture, weight function, supporting structure, cr
Abstract in PolishKonstrukcje nośne maszyn roboczych, z uwagi na warunki eksploatacji, są narażone na degradację zmęczeniową. Szczególnie wrażliwe na nią są węzły spawane występujące w połączeniach poszczególnych elementów, gdzie często inicjują się pęknięcia zmęczeniowe. To one w dużej mierze decydują o trwałości zmęczeniowej węzłów konstrukcyjnych, a zatem modelowanie ich wzrostu w oparciu o rzeczywiste obciążenia eksploatacyjne stanowi istotny element oceny zasobu eksploatacyjnego maszyny. W rzeczywistych spawanych węzłach konstrukcyjnych, w jednej płaszczyźnie przekroju może występować więcej niż jedno pęknięcie dwuwymiarowe (zainicjowanie pęknięć i ich propagacja może nastąpić np. z występujących w tej płaszczyźnie niezgodności spawalniczych). Niniejsze opracowanie stanowi próbę sprawdzenia możliwości zastosowania metody dwuwymiarowej funkcji wagowej (WF2D) do wyznaczania współczynników intensywności naprężeń dla współpłaszczyznowych pęknięć wielokrotnych i modelowania ich wzrostu.
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?