Restaurants and hotels expenditure in Polish households of the elderly

Marlena Piekut

Abstract

The age of household members is an important factor for expenditures. The aim of the study is to investigate the level of expenditure on restaurants and hotels incurred in Polish households of the elderly in 2004-2013 and to identify the factors affecting such expenditures. The source of information used in the study was the household budget survey of the Central Statistical Office of Poland. The main methods used in this study were variance analysis and regression analysis. Restaurants and hotels expenditure increases every year together with their share in total household expenditure. The most important factors affecting the restaurants and hotels spending in Polish households of the elderly are: income per capita and the level of education of the head of the family. The study on consumption determinants at different groups leads to better understanding of consumer behavior circumstances and thereby ensuring a good quality of life for the people of the elderly.
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesEkonomia i Zarządzanie, ISSN 2080-9646, e-ISSN 2300-0813, [2300-0813 ]
Issue year2016
Vol8
No1
Pages80-90
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwydatki w gospodarstwach osób starszych, wydatki na restauracje i hotele, determinanty wydatków
Keywords in Englishhousehold of the elderly, expenditure on restaurants and hotels, factors spending
Abstract in PolishWiek członków gospodarstwa domowego to ważny czynnik wydatków. Celem opracowania było zbadanie poziomu i udziału wydatków na restauracje i hotele poniesionych w polskich gospodarstwach domowych osób starszych w latach 2004-2013 oraz określenie czynników wpływających na te wydatki. Źródłem danych były badania budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego. Główne metody badawcze to analiza wariancji i regresji. Z roku na rok wzrastają wydatki na restauracje i hotele w gospodarstw domowych. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wydatki na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych osób starszych okazały się: dochody rozporządzalne na osobę oraz poziom wykształcenia głowy rodziny. Badanie uwarunkowań konsumpcji w różnych typach gospodarstw domowych prowadzą do lepszego zrozumienia zachowań konsumentów i tym samym moga wpłynąć na poprawę jakości życia wyodrębnionych grup gospdoarstw domowych
DOIDOI:10.1515/emj-2016-0009
URL http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/501/en/piekut.pdf
Languageen angielski
File
1_2016_Ekonomia i Zarzadzanie.pdf 352.2 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?