Modelowanie parametrów procesu wykrawania dla różnych stanów zużycia stempla

Piotr Czyżewski , Andrzej Kochański , Leszek Moszczyński

Abstract

Paper was presented the results of numerical modelling of blanking electrical sheet for different state of the tools wear. Achieved modelling result was compared with the results of the for the real process. The designated process forces interacting with the punch be used to determine W index (coefficient intense of tool wear). It can be used in the autonomic monitoring system of blanking processes.
Author Piotr Czyżewski ITW
Piotr Czyżewski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Andrzej Kochański ITW
Andrzej Kochański,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Leszek Moszczyński ITW
Leszek Moszczyński,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesPrzegląd Mechaniczny, ISSN 0033-2259
Issue year2016
No5
Pages23-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwykrawanie, monitorowanie procesu, zużycie narzędzi
Keywords in Englishblanking, process monitoring, tool wear
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaźnika przyrostu zużycia (WPZ), który może zostać wykorzystany w autonomicznych systemach nadzorowania procesu wykrawania.
DOIDOI:10.15199/148.2016.5.1
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2018-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back