Wykorzystanie chromatografii gazowej w ocenie wydajności ekstrakcji związków ropopochodnych z gleby za pomocą wybranych rozpuszczalników

Przemysław Jarosiński , Jakub Dołowski , Dariusz Tomkielski , Paulina Pięta , Oliwia Liberek , Adrianna Grzybowińska , Dawid Kajkowski , Danuta Jastrzębska , Marta Sitkiewicz , Paweł Grabowski

Abstract

Ochrona środowiska naturalnego, między innymi gleby, stała się zagadnieniem priorytetowym w czasach nieustającego wzrostu zużycia paliw i innych produktów przerobu ropy naftowej. Monitoring zanieczyszczeń w glebach jest niezbędny w trakcie dystrybucji i użytkowania produktów naftowych. Celem niniejszej pracy było dobranie odpowiednich parametrów do pomiaru związków organicznych występujących w paliwach za pomocą chromatografu gazowego oraz wybór najlepszego rozpuszczalnika do ekstrakcji tych związków z gleby. Ustalono, że rozpuszczalniki polarne nie są skutecznymi ekstrahentami związków ropopochodnych. Najlepszymi rozpuszczalnikami okazały się związki niepolarne – n-heksan oraz eter naftowy.
Author Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
, Jakub Dołowski (FCEMP / IC)
Jakub Dołowski ,,
- The Institute of Chemistry
, Dariusz Tomkielski (FCEMP / IC)
Dariusz Tomkielski,,
- The Institute of Chemistry
, Paulina Pięta (FCEMP / IC)
Paulina Pięta,,
- The Institute of Chemistry
, Oliwia Liberek (FCEMP / IC)
Oliwia Liberek,,
- The Institute of Chemistry
, Adrianna Grzybowińska (FCEMP / IC)
Adrianna Grzybowińska,,
- The Institute of Chemistry
, Dawid Kajkowski (FCEMP / IC)
Dawid Kajkowski ,,
- The Institute of Chemistry
, Danuta Jastrzębska (FCEMP / IC)
Danuta Jastrzębska ,,
- The Institute of Chemistry
, Marta Sitkiewicz (FCEMP / IC)
Marta Sitkiewicz,,
- The Institute of Chemistry
, Paweł Grabowski (FCEMP / IC)
Paweł Grabowski,,
- The Institute of Chemistry
Pages141 - 146
Publication size in sheets0.5
Book Piątkowska Bożena (eds.): XXXVI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2016 PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA, 2016, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, ISBN 978-83-945005-0-4, 252 p.
Keywords in PolishProdukty naftowe, gleba, ekstrakcja, rozpuszczalniki organiczne, chromatografia gazowa
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?