PORÓWNANIE METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W ANALIZIE PROCESU ZARYSOWANIA BELKI ZESPOLONEJ

Grzegorz Sadowski , Małgorzata Wydra

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza metod: cyfrowej analizy obrazu, emisji akustycznej i pomiarów zarejestrowanych przez czujniki zegarowe przemieszczeń w analizie procesu zarysowania belki zespolonej. W przypadku badań elementów zespolonych bez zbrojenia zszywającego belki ulegają wyraźnemu zniszczeniu w chwili odpowiadającej utracie przyczepności między betonami. W przypadku elementów ze zbrojeniem zszywającym rozwarstwienie betonu styku następuje w sposób bardziej dyskretny, gdyż zbrojenie przejmuje udział w przenoszeniu sił rozwarstwiających styk, a w konsekwencji nie dochodzi do utraty nośności złącza. Niniejsza praca wykazała przydatność prezentowanych metod do wychwycenia chwili zarysowania styku oraz innych procesów zachodzących w elemencie (zarysowanie strefy rozciąganej oraz uszkodzeń strefy ściskanej przekroju przęsłowego).
Author Grzegorz Sadowski (FCEMP / ICEn)
Grzegorz Sadowski,,
- Insitute of Civil Engineering
, Małgorzata Wydra (FCEMP / ICEn)
Małgorzata Wydra,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, ISSN 1644-0633, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1
Pages3-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcyfrowa korelacja obrazu (DIC), emisja akustyczna (EA), belka zespolona, proces zarysowania
URL http://www.architectura.actapol.net/tom18/zeszyt1
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 20-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?