PORÓWNANIE METOD STOSOWANYCH DO OKREŚLANIA DŁUGOŚCI OKRESU OGRZEWCZEGO

Hanna Jędrzejuk , Mateusz Szmidt

Abstract

In this article three methods of determining the length of the heating season were compared: a fixed heating season (eg. PN-B-02025: 1999 [6]); heating season depended on the heat balance in a particular month (eg. BS EN 832: 2001 [7]), a period of heating season depended on the characteristics of the assessed building (eg. PN-EN ISO 13790: 2009 [8]). The effects of changes in the internal heat capacity and thermal insulation envelope were evaluated. Calculations were made for three selected locations: Gdańsk, Rzeszów, Zakopane. Significant differences in the length of periods of heating determined by the selected methods
Author Hanna Jędrzejuk ITC
Hanna Jędrzejuk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Mateusz Szmidt WMEiL
Mateusz Szmidt,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Other language title versionsRESEARCH COMPARISON OF METHODS USED TO DETERMINE THE LENGTH OF THE HEATING SEASON
Journal seriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, ISSN 2300-5130, e-ISSN 2300-8903 [2300-8903]
Issue year2016
VolXXXIII
No63 (nr 3/2016)
Pages131-138
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetoda bilansów miesięcznych, charakterystyka energetyczna budynków
Keywords in Englishmonthly balance method, energy performance of buildings
Abstract in PolishW artykule porównano trzy sposoby wyznaczania długości okresu ogrzewczego: stały okres ogrzewczy (np. PN-B-02025:1999 [4]); okres ogrzewczy zależny od bilansu cieplnego w danym miesiącu (np. PN-EN 832:2001 [5]), okres ogrzewczy zależny od charakterystyki ocenianego budynku (np. PN-EN ISO 13790:2009 [6]). Zbadano wpływ zmian wewnętrznej pojemności cieplnej oraz izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych. Wykonano obliczenia długości sezonu ogrzewczego dla trzech wybranych lokalizacji: Gdańsk, Rzeszów, Zakopane. Wykazano istotne różnice w długości okresów ogrzewczych określanych za pomocą wybranych metod.
DOIDOI:10.7862/rb.2016.194
URL http://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/jceea-63/jceea-63-03
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back