Środki poprawy efektywności energetycznej i ich ocena

Tadeusz Skoczkowski , Sławomir Bielecki

Abstract

Shown is an attempt to have a look on the problem of energy efficiency from the side of proposed actions and measures serving the improvement of energy efficiency (so-called EEIM) based on a formal and legal points of view presented by the EU and its energy policy. Mentioned is the range of EEIM measures predestined for big industrial plants. Proposed is implementation of EEIM evaluation methodology that could enable taking into account, through a multi-criteria decision making (MCDM), a number of the hitherto ignored factors as the presently applied evaluations are based mainly on some simple economic indicators. Comprised are also some recommendations concerning planning of national energy policy in the context of energy efficiency.
Author Tadeusz Skoczkowski ITC
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Sławomir Bielecki ITC
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsMeasures to improve energy efficiency in industry and their evaluation
Journal seriesEnergetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, ISSN 0013-7294
Issue year2016
No1 (739)
Pages9-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność energetyczna, środki i działania poprawy, polityka energetyczna UE
Keywords in Englishenergy eficiency, actions and measures of improvement, EU energy policy
Abstract in PolishArtykuł porusza problematykę efektywności energetycznej od strony proponowanych środków i działań, służących poprawie efektywności energetycznej (tzw. EEIM), z punktu widzenia formalnoprawnego oraz polityki energetycznej, aktualnie prowadzonej przez Unię Europejską. Przedstawiono zakres środków EEIM, predestynowanych dla dużych zakładów przemysłowych oraz zaproponowano wprowadzenie metodyki oceny EEIM, która pozwalałaby uwzględnić, poprzez wielokryterialne metody podejmowania decyzji, szereg czynników dotychczas pomijanych, obecnie bowiem stosowane oceny opierają się głównie na prostych wskaźnikach ekonomicznych. Zawarto również pewne rekomendacje odnośnie do planowania krajowej polityki energetycznej w kontekście efektywności energetycznej.
URL http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2016/1/Skoczkowski%2C%20Bielecki.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back