Generalized convexity and closure conditions

Anna Romanowska , Gabor Czedli

Abstract

Zanalizowano możliwość uogólnienia pojęcia zbioru wypukłego na zbiory wypukłe w przestrzeniach określonych nad pewnymi pierścieniami przemiennymi z jedynką. Pokazano, jak w sposób algebraiczny opisać topologiczne domknięcie takich zbiorów wypukłych.
Author Anna Romanowska (FMIS / DAC)
Anna Romanowska,,
- Department of Algebra and Combinatorics
, Gabor Czedli
Gabor Czedli,,
-
Journal seriesInternational Journal of Algebra and Computation, ISSN 0218-1967
Issue year2013
Vol23
No8
Pages1805-1835
Publication size in sheets1.5
DOIDOI:10.1142/S0218196713500458
URL http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218196713500458
Languageen angielski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 20.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2013 = 0.436 (2) - 2013=0.467 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?