Wavelet analysis of time-of-flight ion mass spectrometry signals

Roman Rumianowski , Izabela Józefczyk

Abstract

The problem of deposition of thin layers on non-layer substrates occupies a special place in modern materials technology. One of the fast-growing methods is laser ablation involving the evaporation of material by the laser pulse, thereby forming a plasma cloud, which is then deposited on the substrate. The basic method of diagnostics of plasma cloud is a mass spectrometr. The paper has presented the physical bases of the operation time of flight mass spectrometer and the theoretical models of signal received from the spectrometer. In the experimental part, the spectrum obtained for Pb2 lead particles that were then subjected to wavelet analysis is presented, thanks to which we have received additional information about the composition of the plasma cloud and about any other isotopes. The paper is an introducation to further research on the use of wavelet transform in spectroscopic analysis.
Author Roman Rumianowski (FCEMP)
Roman Rumianowski,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Izabela Józefczyk (FCEMP)
Izabela Józefczyk,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Other language title versionsAnaliza falkowa sygnałów otrzymywanych w spektrometrze czasu przelotu
Journal seriesProblemy Eksploatacji. Maintenance Problems, ISSN 1232-9312, e-ISSN 2300-1186
Issue year2016
No4
Pages119-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlaserowe osadzanie, technologia plazmowa, analiza falkowa
Keywords in Englishlaser deposition, plasma technology, wavelet analysis
Abstract in PolishWe współczesnej technologii materiałowej szczególne miejsce zajmuje zagadnienie osadzania cienkich warstw na innych niż warstwa podłożach. Jedną z szybko rozwijających się metod jest ablacja laserowa polegająca na odparowaniu impulsem lasera materiału, w wyniku czego powstaje obłok plazmy, który jest następnie osadzany na podłożu.Podstawową metodą diagnostyki obłoku plazmy jest spektrometr masowy. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne działania spektrometru masowego czasu przelotu oraz teoretyczne modele sygnału otrzymywanego ze spektrometru. W części doświadczalnej zaprezentowano widmo otrzymane dla cząsteczki ołowiu Pb2, które następnie poddano analizie falkowej, dzięki czemu otrzymano dodatkowe informacje o składzie obłoku plazmy. Praca jest wstępem do dalszych badań nad zastosowaniem fransformaty falkowej w analizie spektroskopowej.
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?