Gelcasting of Alumina with Application of New Monomer Synthesized from Xylitol

Agnieszka Szudarska , D. Guryniuk , Tadeusz Mizerski , Mikołaj Szafran

Abstract

A new monomer for application in the gelcasting process has been designed and synthesized, following the green chemistry trend to use non toxic and renewable compounds. Xylitol was the main substrate for the synthesis that included 3 stages. The final product, named 1-O-acryloylxylitol, was tested regarding its effectiveness as the processing agent for fabrication of alumina elements by gelcasting method. Rheological properties of the ceramic slurries were studied as well as the properties of shaped elements before and after sintering. The results are compared to those obtained by applying commercial monomer 2-hydroxyethyl acrylate.
Author Agnieszka Szudarska (FC / CChT)
Agnieszka Szudarska,,
- Chair of Chemical Technology
, D. Guryniuk (FC / CChT)
D. Guryniuk,,
- Chair of Chemical Technology
, Tadeusz Mizerski (FC / DOC)
Tadeusz Mizerski,,
- Department Of Organic Chemistry
, Mikołaj Szafran (FC / DITC)
Mikołaj Szafran,,
- Department Of Inorganic Technology And Ceramics
Journal seriesArchives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490
Issue year2013
Vol58
No4
Pages1299-1303
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishalumina, gelcasting, low-toxic monomers, xylitol
Abstract in PolishPodążając za trendem „zielonej chemii", zakładającym m.in. wykorzystywanie nietoksycznych i odnawialnych surowców w technologii, zaprojektowano i zsyntezowano nowy monomer przeznaczony do zastosowania w procesie odlewania żelowego. Wyjściowym substratem trójetapowej syntezy był ksyłitol, a finalnym produktem 1-O-akryloiloksylitol. Otrzymana pochodna została sprawdzona pod względem efektywności polimeryzacji in situ w ceramicznej masie lejnej na bazie tlenku glinu. Zbadano jej wpływ na właściwości neologiczne stosowanych zawiesin. Odlano serie kształtek, dla których wyznaczono podstawowe parametry w stanie surowym oraz p|j spiekaniu. Wyniki porównano stosując równolegle komercyjnie dostępny monomer akrylan 2-hydroksyetylu.
DOIDOI:10.2478/amm-2013-0162
URL http://www.degruyter.com/view/j/amm.2013.58.issue-4/amm-2013-0162/amm-2013-0162.xml
Languageen angielski
File
[Archives of Metallurgy and Materials] Gelcasting of Alumina with Application of New Monomer Synthesised from Xylitol.pdf 413.38 KB
Score (nominal)30
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?