Zarządzanie i marketing transferu innowacji

Jacek Mączyński

Abstract

xxx
Author Jacek Mączyński (FoM / IMD)
Jacek Mączyński,,
- Innovation Management Department
Pages160-167
Book Żuber Ryszard (eds.): Doświadczenia transferu i wdrażania innowacji, 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7207-172-1, 216 p.
Keywords in Polishinnowacje, transfer technologii, marketing innowacji, zarządzanie innowacjami, transfer innowacji, rozwój technologii
Keywords in Englishtechnology transfer, transfer of technology, innovation, R&D
Abstract in PolishDo tematyki innowacji przywiązuje się na świecie duże znaczenie. Uważa się innowacje za główny czynnik wzrostu ekonomicznego i konkurencyjności gospodarki. Coraz więcej uwagi poświęca się formowaniu i funkcjonowaniu tzw. gospodarki opartej na wiedzy. To dzięki nowym rozwiązaniom towary mogą sprostać coraz większej konkurencji na rynku krajowym i zagranicznym, a przez to zapewnić przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwom. Wiele przedsiębiorstw zarówno małych, średnich, jak i dużych nie docenia jeszcze szansy, jaką stanowi wprowadzanie innowacji. Przez innowacje należy rozumieć nowe rozwiązania w zakresie wyrobów, technologii, organizacji. Bez innowacji niemożliwe byłoby doskonalenie produktów, technologii wytwarzania oraz sposobów, według których funkcjonują organizacje. Dzięki badaniom naukowym, pracom badawczo-rozwojowym oraz kreatywności ludzi pracujących w przedsiębiorstwach powstają udoskonalone produkty. Nowe rozwiązania, które są wdrażane, powodują uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa na rynku. Aby uzyskać przewagę nad konkurencją, proces pozyskiwania i wdrażania innowacji musi być szybki i ciągły.
URL https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5327/Jacek_Maczynski_Zarzadzanie_i_marketing_transferu_innowacji.pdf
Languagepl polski
File
Jacek_Maczynski_Zarzadzanie_i_marketing_transferu_innowacji.pdf 99.32 KB
Additional file
Jacek-Maczynski-Zarzadzanie-i-marketing-transferu-innowacji.doc 94 KB
Score (nominal)3
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?