WSTĘPNE BADANIA MONITOROWANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA OŚRODKA GRUNTOWEGO

Arkadiusz Kwaśniewski

Abstract

This work presents the preliminary method for assessment of the degree of the soil compaction from two types of research performed by the author. The first type of research was the tests with sensors placed directly on the rammers foot in the laboratory stand. The second stage of works was to perform test with the same stand and the machine with sensors placed on the measuring plate nearly the rammer. The results of test are processed and on the spectrum chart in the function of frequency are presented. This allow to show the differences between the loose and compacted soil. The difference type of mounting sensors has influence to vibroacoustic signal and on the frequency spectrum.
Author Arkadiusz Kwaśniewski (FACME / ICME)
Arkadiusz Kwaśniewski,,
- The Institute of Construction Machinery Engineering
Other language title versionsPRELIMINARY RESEARCH OF MONITORING OF SOIL DENSITY
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2019
Vol3
No12
Pages28-39
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishBadania stanowiskowe, Proces zagęszczania, Zagęszczarka
Keywords in EnglishExperimental research, Compaction process, Rammer
Abstract in PolishW pracy została zaprezentowana wstępna metoda oceny stopnia zagęszczenia ośrodka gruntowego na podstawie dwóch typów badań wykonanych przez autora. Pierwszym typem były badania przy użyciu maszyny zagęszczającej grunt znajdujący się w stanowisku laboratoryjnym, z czujnikami zamocowanymi bezpośrednio do stopy maszyny. Drugim etapem prac było wykonanie testów przy użyciu tego samego stanowiska i maszyny z czujnikami umieszczonymi na płycie pomiarowej obok zagęszczarki. Obróbka uzyskanych wyników i przedstawienie ich na wykresach widma w funkcji częstotliwości, pozwoliło na ukazanie różnic pomiędzy ośrodkiem luźnym i zagęszczonym. Zostały zaprezentowane różnice pomiędzy typem umieszczenia czujników na sygnał wibroakustyczny, a także na samo widmo amplitudowo-częstotliwościowe.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-aa45575e-9b9a-402c-a252-2b0839db0403
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?