Głos w dyskusji dotyczącej opłat za pobór wody podziemnej i powierzchniowej

Halina Kłoss-Trębaczkiewicz , Elżbieta Osuch-Pajdzińska

Abstract

Zwiększenie opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych w znacznym stopniu może wpłynąć na taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków dla ludności. W artykule zwrócono uwagę na specyfi kę przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji wynikającą z wykonywania przez to przedsiębiorstwo zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej. Przedstawiono podstawowe tezy, które były przede wszystkim brane pod uwagę przy wprowadzaniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz konsekwencje proponowanych zmian taryf.
Author Halina Kłoss-Trębaczkiewicz (FEE / DWSWT)
Halina Kłoss-Trębaczkiewicz,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
, Elżbieta Osuch-Pajdzińska (FEE / DWSWT)
Elżbieta Osuch-Pajdzińska,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2016
Vol90
No11
Pages422-425
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunalne wodociągi i kanalizacje, taryfy, opłaty środowiskowe, pobór wody, gospodarka komunalna
DOIDOI:10.15199/17.2016.11.6
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-102471-g%C5%82os-w-dyskusji-dotyczacej-op%C5%82at-za-pob%C3%B3r-wody-podziemnej-i-powierzchniowej-gaz-woda-i-technika-sanitarna-2016-11.html
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?