Studies of activated carbon-supported molybdenum-nickel catalysts for hydrodesulfurization / Badania osadzonych na węglu aktywnym katalizatorów molibdenowo-niklowych w procesie hydroodsiarczania

Elżbieta Truszkiewicz , Wioletta Raróg-Pilecka , M. Irach , E. Iwanek , R. Narowski , Z. Kowalczyk

Abstract

Spreparowano serię katalizatorów Mo-Ni osadzonych na termicznie modyfikowanym węglu aktywnym przeznaczonych do procesu hydroodsiarczania (HDS). Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych układów w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze bezgradientowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Powierzchnię właściwą nośnika węglowego określono za pomocą adsorpcji azotu. Do scharakteryzowania katalizatorów zastosowano dyfrakcję rentgenowską i transmisyjną mikroskopię elektronową. Określono wpływ odczynu stosowanych w preparatyce roztworów, zawartości Mo, a także stosunku molowego Ni/Mo na aktywność otrzymanych katalizatorów. Układ Mo(24)Ni(6)/C okazał się prawie 2-krotnie aktywniejszy w reakcji HDS tiofenu niż katalizator komercyjny Puraspec o zbliżonym składzie.
Author Elżbieta Truszkiewicz (FC / CChT)
Elżbieta Truszkiewicz,,
- Chair of Chemical Technology
, Wioletta Raróg-Pilecka (FC / CChT)
Wioletta Raróg-Pilecka,,
- Chair of Chemical Technology
, M. Irach - [Politechnika Warszawska]
M. Irach,,
-
-
, E. Iwanek - [Warsaw University of Technology (PW), MNiSW [80]]
E. Iwanek,,
-
- Politechnika Warszawska
, R. Narowski - [Instytut Nawozów Sztucznych]
R. Narowski,,
-
-
, Z. Kowalczyk - [Politechnika Warszawska]
Z. Kowalczyk,,
-
-
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (A 15 pkt)
Issue year2011
Vol90/6
Pages1232-1236
Keywords in PolishHydroodsiarczanie surowców paliwowych, katalizatory molibdenowo-niklowe, nośnik węglowy
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Internal identifier4199
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus Citations = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.157; WoS Impact Factor: 2011 = 0.414 (2) - 2011=0.296 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?