Analiza warunków obliczeniowych stanu granicznego użytkowania dla fundamentów bezpośrednich w obszarach ochrony krajobrazu w kontekście ochrony gleby i ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko

Katarzyna Agata Misiołek

Abstract

W artykule poruszono tematykę prowadzenia robót budowlanych na terenach objętych ochroną krajobrazu oraz przedstawiono przykład obliczeniowy dla posadowienia fundamentu bezpośredniego jako początku budowy. Pracę rozpatrywano w kontekście ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gleby. Starano się również przeanalizować i ograniczyć wpływ negatywnego oddziaływania transportu na środowisko w okresie prowadzenia robót budowlanych. W pracy opisano sposób realizacji budowy ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zanieczyszczeń. Artykuł podsumowano wnioskami.
Author Katarzyna Agata Misiołek (FEE / DHEH)
Katarzyna Agata Misiołek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsAnalysis of calculation methods SLS (serviceability limit states) of foundation in areas of environmental protection in context of soil protection and reducing negative interaction of transport on environment
Pages331-351
Publication size in sheets1
Book Skoczko Iwona, Piekutin Janina, Osipiuk Justyna, Myszkowska Agata (eds.): Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem: sieci i instalacje sanitarne, vol. 25, 2016, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-62582-92-1, 376 p.
Keywords in Polishstan graniczny, norma, fundament bezpośredni, osiadanie, głębokość aktywna, ochrona środowiska, ochrona gleb
Keywords in EnglishSLS, standard, foundation, settlement, limit depth, environmental protection, soil protection
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?