Procesy jednostkowe w środowisku zderzających się strumieni gazu

Jerzy Warych , Bartłomiej Batkowski

Abstract

A physical principles of the impinging gas streams phenomenon and its application to intensify momentum, heat and mass transfer processes are introduced. Characteristic parameters of selected unit operations where the im- pinging gas streams phenomenon has a most frequent usage are discussed.
Author Jerzy Warych WIChiP
Jerzy Warych,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Bartłomiej Batkowski WIChiP
Bartłomiej Batkowski,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Other language title versionsUnit operations performed in the enviroment of impinging gas streams
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year1998
Vol37
No3
Pages14-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzderzenie, gaz
Abstract in PolishPrzedstawiono zasady i sposoby wykorzystania zjawiska zderzenia strumieni gazu do intensyfikacji procesów wymiany pędu, ciepła i masy. Omówiono parametry charakterystyczne wybranych procesów jednostkowych, w których zjawisko zderzenia strumieni gazu, również w obecności innych faz, znajduje największe zastosowanie.
Languageen angielski
Score (nominal)5
Citation count*1 (2016-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back