Utlenianie alkilobenzenów ozonem w fazie ciekłej

Andrew Galstyan , Halyna Marshalok , Genry Galstyan , Olha Marshalok

Abstract

PhMe, PhEt, xylenes, mesitilene, pseudocumene and 13 in-ring-substituted toluenes were oxidized with O3 in liquid phase (AcOH or Ac2O) in presence of H2SO4 catalyst to follow the reaction kinetics and effect of substituents on the oxidation course. The ozonolysis of the PhH ring was dominant when compared with oxidation of the side chains. The corresponding benzoic acids prevail among the products of the alkyl group oxidation in acetic acid.
Author Andrew Galstyan
Andrew Galstyan,,
-
, Halyna Marshalok (FCEMP / IC)
Halyna Marshalok,,
- The Institute of Chemistry
, Genry Galstyan
Genry Galstyan,,
-
, Olha Marshalok
Olha Marshalok,,
-
Other language title versionsOxidation of alkylbenzenes with ozone in liquid phase
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (A 15 pkt)
Issue year2018
Vol97
No11
Pages1934-1937
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishalkilobenzeny, utlenianie, ozon
Keywords in Englishalkylbenzenes, oxidation, ozone
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishZbadano reakcje utleniania alkilobenzenów ozonem w fazie ciekłej. Wykazano, że w kwasie octowym i jego bezwodniku przeważa ozonoliza pierścienia benzenowego a utlenianie przez łańcuch boczny jest procesem drugorzędnym. Wśród produktów utleniania przez grupę alkilową w kwasie octowym dominowały odpowiednie kwasy benzoesowe. Zatrzymanie utleniania w stadium powstawania alkoholi benzylowych i benzaldehydów nie było możliwe z powodu ich wysokiej skłonności do dalszego utleniania. Skład produktów był inny w przypadku utleniania alkilobenzenów w bezwodniku octowym w obecności kwasów mineralnych (kwas siarkowy). W tych warunkach labilne związki pośrednie w momencie pojawienia się w układzie ulegały szybkiemu acylowaniu z tworzeniem form odpornych na działanie ozonu (octany benzylu i dioctany benzylidenu). Kwasy benzoesowe powstały tylko po wyczerpującym utlenianiu substratów.
DOIDOI:10.15199/62.2018.11.24
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 11-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?