Wady i zalety systemu „Parkuj i jedź” na przykładzie aglomeracji warszawskiej

Andrzej Brzeziński , Karolina Magdalena Jesionkiewicz-Niedzińska , Agnieszka Rogala

Abstract

Rosnąca liczba samochodów wjeżdżających do centrów miast powoduje obniżenie jakości systemów transportowych i jakości życia, głównie z powodu zatłoczenia ruchem, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom wymaga podejmowania działań przyczyniających się do zmniejszania zapotrzebowania na odbywanie podróży samochodowych. Jedną z metod jest zachęcanie do korzystania z systemu Parkuj i Jedź (P+R/B+R), który jest połączeniem podróży odbywanych indywidualnie (samochodem/rowerem) i transportem zbiorowym z przesiadką w węźle transportowym, odbywanych głównie w korytarzach prowadzących promieniście do centrów miast. Z punktu widzenia użytkowników systemu transportowego wykorzystywanie samochodu tam, gdzie nie występuje kongestia oraz transportu zbiorowego w centrach miast umożliwia skrócenie czasu podróżowania. W artykule przedstawiono wyniki badań oraz doświadczenia z funkcjonowania systemu P+R w Warszawie i na Mazowszu na przestrzeni kilku ostatnich lat. Opisano charakterystykę funkcjonujących systemów P+R, intensywność wykorzystania systemu, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz preferencje użytkowników. Szerszej analizie poddano wpływ P+R na system transportowy, w tym przede wszystkich stopień przejęcia potencjalnych podróży transportem indywidualnym. Przedstawiono korzyści dla użytkowników i organizatora systemu oraz wady, takie jak np. nieuzasadnione wydłużanie podróży samochodowych czy przenoszenie się użytkowników z transportu zbiorowego do samochodów. Przedstawione wnioski i rekomendacje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju systemu P+R w Polsce oraz służyć do analizy i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.
Author Andrzej Brzeziński (FCE / IRB)
Andrzej Brzeziński,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Karolina Magdalena Jesionkiewicz-Niedzińska (FCE / IRB)
Karolina Magdalena Jesionkiewicz-Niedzińska,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Agnieszka Rogala
Agnieszka Rogala,,
-
Journal seriesTransport Miejski i Regionalny, ISSN 1732-5153
Issue year2013
No8
Pages4-9
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem parkuj i jedź, P+R, B+R, węzły przesiadkowe, podział zadań przewozowych, zachowania komunikacyjne
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 09-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 09-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2015-02-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?