WSPOMAGANIA PROCESU DECYZYJNEGO WYBORU ZAKUPU MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

Hubert Jerzy Anysz , Nabi Ibadov , Krzysztof Kaczorek , Michał Krzemiński

Abstract

The authors carried out an analysis of the decision-making process related to the choice of optimal earth-moving machinery, in this case bulldozers. In their work they used some tools related to the multi-criteria evaluation: the weighted sum method, the weighted product method and the method ideal point. Then, nor-malization was carried out using the straight-line meth-od and established weight scenarios. The results of the analysis of the optimal variant allowed to emerge and show how the weights and criteria have an influence on the end result.
Author Hubert Jerzy Anysz (FCE / ICE)
Hubert Jerzy Anysz,,
- The Institute of Civil Engineering
, Nabi Ibadov (FCE / ICE)
Nabi Ibadov,,
- The Institute of Civil Engineering
, Krzysztof Kaczorek (FCE / ICE)
Krzysztof Kaczorek,,
- The Institute of Civil Engineering
, Michał Krzemiński (FCE / ICE)
Michał Krzemiński,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesTTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol19
No12
Pages57-61CD
Publication size in sheets0.5
Conference19th International Conference Computer systems aided science, industry and transport - TRANSCOMP (TRANSCOMP 2015), 30-11-2015 - 03-12-2015, Zakopane, Polska
Keywords in Polishprocesy decyzyjne
Keywords in Englishdecision-making process
Abstract in PolishAutorzy przeprowadzają analizę procesu decyzyjnego związanego z wyborem optymalnej maszyny do robót ziemnych, w tym przypadku spycharki. W swojej pracy zastosowali szereg narzędzi związanych z oceną wielokryterialną: metodę sumy ważonej, metodę iloczynu ważonego oraz metodę punktu idealnego. Następnie przeprowadzona została normalizacja wykorzystująca metodę liniową oraz ustalono scenariusze wagowe. Wyniki analizy pozwoliły wyłonić wariant optymalny oraz ukazać jak poszczególne wagi oraz kryteria miały przełożenie na rezultat końcowy.
Languagepl polski
File
3_B_ANYSZ.pdf 407.37 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back