Wpływ składu biogazu na parametry eksploatacyjne silnika

Marlena Owczuk , Anna Matuszewska , Marcin Krzysztof Wojs , Piotr Orliński , Stanisław Wojciech Kruczyński

Abstract

Zbadano wpływ rodzaju substratu na skład chemiczny biogazu, pod względem udziału metanu i ditlenku węgla. Średnia zawartość metanu w otrzymanym biogazie z surowców różnego pochodzenia (wywar gorzelniany, osady z oczyszczalni ścieków, frakcja biodegradowalna odpadów komunalnych, odpady zielone) wynosiła 52–62% obj. W badaniach silnikowych sprawdzono możliwość wykorzystania dwóch rodzajów biogazu do zasilania dwupaliwowego silnika ciągnika rolniczego w aspekcie zużycia paliwa oraz emisji składników spalin. Stwierdzono, że zastąpienie metanu tożsamą dawką biogazu powodowało wzrost zużycia paliwa. Ponadto, wraz ze zwiększaniem zawartości metanu w paliwie gazowym wzrastała emisja węglowodorów i tlenku węgla (II). Nie stwierdzono istotnego wpływu składu paliwa gazowego na wielkość emisji tlenków azotu i cząstek stałych.
Author Marlena Owczuk - [Przemyslowy Instytut Motoryzacji]
Marlena Owczuk,,
-
-
, Anna Matuszewska - [Automotive Industry Institute]
Anna Matuszewska,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Marcin Krzysztof Wojs (FACME / IAE)
Marcin Krzysztof Wojs,,
- Institute of Automotive Engineering
, Piotr Orliński (FACME / IAE)
Piotr Orliński,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME / IAE)
Stanisław Wojciech Kruczyński,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No11
Pages2249-2253
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish Biogas, silnik spalinowy, stężenia składników toksycznych spalin
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
DOIDOI:10.15199/62.2016.11.21
URL http://www.sigma-not.pl/rocznik-2016-62-null.html
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 22-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 22-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?