Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia

Anna Charkowska , A. Różycki , R. Lenarski , A. Sobierajska

Abstract

Nowoczesne, nowopowstające lub modernizowane obiekty służby zdrowia muszą być wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji zapewniające oczekiwany wysoki standard w zakresie komfortu cieplnego, jakości i czystości powietrza. Z powodu braku odpowiednich krajowych wytycznych lub norm dotyczących tego zagadnienia projektanci systemów korzystają z dokumentów zagranicznych lub polskich nieaktualnych wytycznych powstałych w 1984 roku. W 2016 roku powstał projekt wytycznych oparty na doświadczeniach krajowych, ale technologicznie odpowiadający poziomowi światowej, nowoczesnej techniki wentylacyjnej. Zamieszczono w nich m.in. założenia do projektowania i wykonania systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach służby zdrowia o różnych wymaganiach w zakresie czystości powietrza, z tego względu dzieląc je na cztery kategorie. Zaproponowano wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy), warunki odbioru instalacji i zalecenia dotyczące ich eksploatacji.
Author Anna Charkowska ZKO
Anna Charkowska,,
- Department of Heating and Ventilation
, A. Różycki
A. Różycki,,
-
, R. Lenarski
R. Lenarski,,
-
, A. Sobierajska
A. Sobierajska,,
-
Journal seriesChłodnictwo i Klimatyzacja, ISSN 1425-9796
Issue year2016
No8
Pages42-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwentylacja i klimatyzacja obioektów służby zdrowia
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back