Projekt wytycznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów służby zdrowia - cz.1

Anna Charkowska , A. Różycki , R. Lenarski , A. Sobierajska

Abstract

Recent or modernized health care facilities must be equipped with suitable ventilation and air conditioning systems, to provide the high standard of thermal comfort, quality and cleanliness of the interior air. Due to the fact, that there is not any relevant national guidelines or standards on this issue, designers of such systems use the foreign regulations or the Polish outdated guidelines created in 1984. In 2016, a draft of new guidelines for Poland was established. It is mostly based on practical experience of its initiators, but technically equivalent to the world’s latest ventilation and air conditioning tendencies described in international guidelines and regulations. These set include technical assumptions of the design and construction of ventilation and air conditioning systems in public health care services, meeting the requirements of cleanliness of the indoor air in particular spaces and rooms, dividing them into four categories. The document suggests requirements for the project documentation content (construction project, executive and post-completion), assembling, commissioning and recommendations for preventive maintenance of ventilation and air conditioning systems.
Author Anna Charkowska (FEE / DHV)
Anna Charkowska,,
- Department of Heating and Ventilation
, A. Różycki
A. Różycki,,
-
, R. Lenarski
R. Lenarski,,
-
, A. Sobierajska
A. Sobierajska,,
-
Other language title versionsThe draft of The Guidelines for design, construction, commissioning and preventive maintenance of ventilation and air conditioning systems in healthcare facilities. Part 1
Journal seriesRynek Instalacyjny, ISSN 1230-9540
Issue year2016
No7-8
Pages53-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprojekt wytycznych, rozwiązania techniczne, jakość powietrza, czystość powietrza, wentylacja w obiektach służby zdrowia, klimtyzacja w obiektach służby zdrowia
Abstract in PolishNowoczesne, nowopowstające lub modernizowane obiekty służby zdrowia muszą być wyposażone w systemy wentylacji i klimatyzacji zapewniające oczekiwany wysoki standard w zakresie komfortu cieplnego, jakości i czystości powietrza. Z powodu braku odpowiednich krajowych wytycznych lub norm dotyczących tego zagadnienia projektanci systemów korzystają z dokumentów zagranicznych lub polskich nieaktualnych wytycznych powstałych w 1984 roku.W 2016 roku powstał projekt wytycznych oparty na doświadczeniach krajowych, ale technologicznie odpowiadający poziomowi światowej, nowoczesnej techniki wentylacyjnej. Zamieszczono w nich m.in. założenia do projektowania i wykonania systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach służby zdrowia o różnych wymaganiach w zakresie czystości powietrza, z tego względu dzieląc je na cztery kategorie. Zaproponowano wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy), warunki odbioru instalacji i zalecenia dotyczące ich eksploatacji.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?