Analiza zużycia energii w budynku biurowym na podstawie rzeczywistych pomiarów

Krajewska Magdalena , Natalia Kwiecińska , Jerzy Kwiatkowski

Abstract

In the paper a result of analysis of measurement of heating, cooling and electricity consumption in existing office building was presented. Time profiles have been shown and the power demand for heating and cooling has also been referred to the outside temperature and the solar irradiation. The division of the amount of heat and cold delivered to heating / cooling installations and air handling units is also presented. The presented data were used to draw the first conclusions on the characteristics of energy consumption and allow to propose energy efficiency measures.
Author Krajewska Magdalena
Krajewska Magdalena,,
-
, Natalia Kwiecińska
Natalia Kwiecińska,,
-
, Jerzy Kwiatkowski (FEE / DPEGHS)
Jerzy Kwiatkowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Other language title versionsAnalysis of energy consumption in office building based on real measurement data
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, (B 8 pkt)
Issue year2018
No2
Pages41-45
Keywords in Polishbudynek biurowy, ciepło, chłód, energia elektryczna, audyt energetyczny
Keywords in Englishoffice building, heat, cold, electricity, energy audit
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analizy zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną budynku biurowego na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych. Pokazano profile czasowe w odniesieniu do zapotrzebowania na moc do ogrzewania i chłodzenia, uwzględniając temperaturę zewnętrzną i natężenie promieniowania słonecznego. Przedstawiono również podział ilości ciepła i chłodu dostarczanych do instalacji ogrzewania/chłodzenia i central wentylacyjnych. Dane pomiarowe posłużyły do wyciągnięcia pierwszych wniosków dotyczących charakterystyki zużycia energii i umożliwiają zaproponowanie rozwiązań mających na celu oszczędności energii.
DOIDOI:10.15199/33.2018.02.12
URL http://www.materialybudowlane.info.pl/11017-analiza-zuzycia-energii-w-budynku-biurowym-na-podstawie-rzeczywistych-pomiarow
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back