Klimatyzacja pasywna i wyparna

Zbysław Pluta

Abstract

This paper discusses issues related to the methods of passive (without providing a driving power) evaporative cooling of air to be utilised for cooling / air-conditioning of living spaces. The necessary air stream flows can be induced by kinetic energy of wind sometimes assisted with a solar energy. Required air cooling is obtained in the process of its moisturizing. The first installations of this type appeared close to 2,500 years ago. Now, according to the growing energy prices and the needs for the protection of the environment, a gradual return to the experience of our ancestors occurs. In addition to the traditional cooling tasks, passive systems allow air conditioning of urban spaces such as: street sequences, open space public meeting places etc.
Author Zbysław Pluta (FPAE / IHE)
Zbysław Pluta,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsPassive and evaporative air conditioning
Journal seriesInstal, ISSN 1640-8160
Issue year2013
No12
Pages57-61
Keywords in Polishwieże wiatrowe, chłodzenia wyparne, chłodzenie pasywne, komin słoneczny, wentylacja naturalna, komfort termiczny przestrzeni otwartych
Keywords in Englishwind towers, evaporative cooling, passive cooling, solar chimney, natural ventilation, thermal outdoor comfor
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienia związane z metodami pasywnego (bez dostarczania energii napędowej) wyparnego chłodzenia strumienia powietrza wykorzystywanego następnie do wentylacji /chłodzenia / klimatyzowania pomieszczeń. Niezbędne przepływy strumienia powietrza mogą być indukowane energią kinetyczną wiatru i wspomagane energią promieniowania słonecznego, zaś schładzanie powietrza następuje w procesie jego nawilżania. Metody takie znane są od blisko 2500 lat, jednak rozwój sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych pomniejszył znaczenie pasywnych instalacji klimatyzacyjnych jako mało wydajnych. Obecnie, w następstwie rosnących cen energii i konieczności ochrony środowiska naturalnego, następuje stopniowy powrót do doświadczeń naszych przodków. Poza tradycyjnym chłodzeniem pomieszczeń, instalacje pasywne umożliwiają klimatyzację otwartych przestrzeni urbanistycznych, takich jak: ciągi uliczne, otwarte miejsca zgromadzeń publicznych itp.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 6.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?