Towards High Throughput Semantic Translation

Maria Ganzha , Marcin Paprzycki , Wiesław Pawlowski , Paweł Szmeja , Katarzyna Wasielewska , Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski , Jara Suarez Puga Garcia

Abstract

One of “urban legends” of today’s computer science is: use of semantic technologies can become a serious performance bottleneck. It is even possible that this, widely spread, belief is one of the reasons of slow progress in adopting semantic technologies in real-world applications. Since, obviously, IoT scenarios involve fast flowing streams of sensor data, will use of semantic technologies be “efficient enough” to not to adversely affect the effectiveness of the whole Internet of Things (IoT) ecosystem. The aim of this contribution is to provide an initial response to this question.
Author Maria Ganzha (FMIS / DAICM) - Systems Research Institute (IBS PAN) [Polish Academy of Sciences (PAN)]
Maria Ganzha,,
- Department of Artificial Intelligence and Computational Methods
, Marcin Paprzycki - Systems Research Institute. Polish Academy of Science
Marcin Paprzycki ,,
-
, Wiesław Pawlowski
Wiesław Pawlowski,,
-
, Paweł Szmeja
Paweł Szmeja,,
-
, Katarzyna Wasielewska
Katarzyna Wasielewska,,
-
, Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski,,
-
, Jara Suarez Puga Garcia
Jara Suarez Puga Garcia,,
-
Pages67-75
Publication size in sheets0.5
Book Fortino Giancarlo, Palau Carlos E., Guerrieri Antonio, Cuppens Nora, Cuppens Frédéric, Chaouchi Hakima, Gabillon Alban (eds.): Interoperability, Safety and Security in IoT. InterIoT 2017, SaSeIoT 2017, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, vol. 242, 2018, Springer, ISBN 978-3-319-93796-0
Keywords in Polishinteroperacyjność, Internet rzeczym strumienie danych, semantyczne technologie
Keywords in Englishinteroperability, IoT, data processing, semantic data processing, stream data processing
ASJC Classification1705 Computer Networks and Communications
Abstract in PolishJedną z “miejskich legend” dzisiejszej informatyki jest: wykorzystanie technologii semantycznych może stać się poważnym wąskim gardłem wydajności. Jest nawet możliwe, że ta szeroko rozpowszechniona wiara jest jedną z przyczyn powolnego postępu w stosowaniu technologii semantycznych w aplikacjach rzeczywistych. Ponieważ, oczywiście, scenariusze IoT obejmują szybko płynące strumienie danych z czujników, wykorzystanie technologii semantycznych będzie “wystarczająco skuteczne”, aby nie wpływać negatywnie na efektywność całego ekosystemu Internet of Things (IoT). Celem tego wkładu jest udzielenie wstępnej odpowiedzi na to pytanie
DOIDOI:10.1007/978-3-319-93797-7_9
URL https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93797-7_9
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-10-2019, ChapterFromConference
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.215
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?