Metoda oceny stabilności układu łuk – urządzenie zasilające na podstawie przebiegów prądowo-napięciowych

Krzysztof Skrzyniecki , Paweł Cegielski , Andrzej Kolasa , Paweł Kołodziejczak

Abstract

The physical phenomena taking place in the arc column during various processes of MAG and MIG welding depend on both the welding conditions and the electrical parameters of power source–arc system. This paper presents a new method of an assessment of the stability of welding power supply–arc system based on voltage – current waveforms recorded during welding process. Transformations of the recorded waveforms assorted properly with the type of power supply and the kind of MAG welding process allows for acquiring information concerning any disturbances occurring in the welding circuit that might caused particular weld imperfections. In order to verify the proposed method a number of experiments has been carried on under controlled, artificially simulated disturbances of a welding process with simultaneous registration of current-voltage waveforms and pictures of the metal transfer modes across the arc column with the use of high-speed camera.
Author Krzysztof Skrzyniecki
Krzysztof Skrzyniecki,,
-
, Paweł Cegielski ( / / IoMP)
Paweł Cegielski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Andrzej Kolasa ( / / IoMP)
Andrzej Kolasa,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Paweł Kołodziejczak ( / / IoMP)
Paweł Kołodziejczak,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364
Issue year2013
Pages54-58
Keywords in Polishmetoda MAG, układ źródło zasilania – łuk, stabilność procesu
Keywords in EnglishMAG welding, power source–arc system, welding conditions
Abstract in PolishZjawiska fizyczne zachodzące w łuku podczas spawania różnymi odmianami metody MAG zależą między innymi od parametrów elektrycznych układu źródło zasilania – łuk. W artykule przedstawiono nową metodę badań i oceny stabilności układu źródło zasilania – łuk na podstawie zarejestrowanych przebiegów prądowo–napięciowych. Na drodze odpowiednich przekształceń, ściśle dostosowanych do konstrukcji badanego źródła zasilającego oraz odmiany metody MAG, możliwe jest uzyskanie cennych informacji charakteryzujących badany obwód, w tym np. pozwalających na identyfikację zakłóceń towarzyszących spawaniu, które w konsekwencji mogą doprowadzić do powstania niezgodności spawalniczych w złączu. W celu weryfikacji metody prowadzono badania w warunkach kontrolowanych, sztucznie wywoływanych zakłóceń przebiegu procesu z równoczesną rejestracją prądu spawania, napięcia łuku oraz obrazu przestrzeni łukowej z wykorzystaniem szybkiej kamery.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?