Kształtowanie charakterystyk transmisyjnych interferencyjnych mikrofalowych filtrów fotonicznych wykorzystujących dzielniki i sumatory polaryzacji

Krzysztof Michał Madziar , Bogdan Galwas

Abstract

FO-p-11: Przetwarzanie sygnałów elektrycznych technikami fotonicznymi na dobre zagościło we współczesnej telekomunikacji. Zastosowanie technik fotonicznych zniosło wiele ograniczeń w przetwarzaniu sygnałów elektrycznych [1] takich jak możliwość miniaturyzacji układów, uodpornienie na zniekształcenia zewnętrzne, bardzo szeroki zakres częstotliwości pracy, ograniczenie poziomu strat oraz wiele innych. Powszechnym jest stosowanie układów fotonicznych do celów przetwarzania A/C i C/A [2], powielania, dzielenia i mieszania częstotliwości [3], [4], do generacji sygnałów mikrofalowych na drodze optycznej lub przy jej współudziale [5], [6], do sterowania wiązką w fazowanych szykach antenowych [7] oraz do filtrowania sygnałów mikrofalowych [8], [9]. Techniki te oprócz swoich niezaprzeczalnych zalet niosą za sobą także serię wyzwań, które opanowane w technice mikrofalowej, a technice fotonicznej stanowią pewną barierę. Wyzwania te, to na przykład charakteryzacja układów fotonicznych za pomocą typowego dla techniki mikrofalowej formalizmu macierzy rozproszenia [10]–[13] oraz rozszerzenie opisu macierzowego o czynniki typowo fotoniczne jak długość fali transmitowana w światłowodzie lub stan polaryzacji.
Author Krzysztof Michał Madziar (FEIT / MO)
Krzysztof Michał Madziar,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Bogdan Galwas (FEIT / MO)
Bogdan Galwas,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages1-2
Publication size in sheets0.3
Book Wiśniowski Piotr (eds.): Materiały Konferencyjne: XII Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa, ELTE '2016, vol. PenDrive, 2016, Kraków, Polska, Katedra Elektroniki, Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 226 p.
Keywords in Polishfotonika mikrofalowa, filtry mikrofalowe, fotoniczne przetwarzanie sygnałów RF
ProjectEstablishing of innovative, complementary laboratories dedicated to advanced research in micro-, nano- and optoelectronics. Project leader: Szczepański Paweł, , Phone: (48 22) 234 58 70, application date 26-08-2008, start date 01-04-2009, planned end date 31-03-2011, end date 31-10-2012, IMiO/2008/POIG/4, Completed
WEiTI Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?