Kooperencja w ujęciu współczesnych realiów współpracy strategicznej

Olga Sobolewska

Abstract

The article presents relations of strategic cooperation between competitors. Describes the activities of coopetition in business and in universities as well. It suggest reinforcing a trend at establishment of relations between competing units and creating relationships to support the cooperation between science and business. Article emphasizes the particular importance of cooperation between business and science, as a driver of industrial devel-opment, promotion of innovation and implementation the challenges of today's knowledge-based economy
Author Olga Sobolewska (FoM / BITD)
Olga Sobolewska,,
- The Department of Business Informatics
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
Issue year2016
No283
Pages110-121
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkooperencja, koopetycja, współpraca strategiczna, konkurencja, konkurencja uczelni wyż-szych, kooperencja uczelni wyższych, zarządzanie wiedzą, gospodarka oparta na wiedzy
Keywords in Englishcoopetition, strategic cooperation, competency, competency on universities, knowledge-based economy
Abstract in PolishArtykuł prezentuje zjawisko współpracy strategicznej podejmowanej przez konkurentów. Opisuje nie tylko relacje kooperencji w dziedzinie biznesu, ale wskazuje też na coraz silniejszą tendencję do nawiązywania relacji pomiędzy konkurującymi ze sobą uczelniami wyższymi, a także tworzenie związków wspierających współpracę nauki i biznesu. Artykuł podkreśla szczególne znaczenie tego ostatniego jako czynnika wspierają-cego rozwój przemysłu, innowacje oraz pełne realizowanie wyzwań współczesnej gospo-darki opartej na wiedzy
Languagepl polski
File
Kooperencja_w_ujęciu_współczesnych_realiów_współpracy_strategicznej.pdf 219.4 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 22-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 22-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?