Badania układu do zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego samochodu osobowego

Anna Kieracińska , Zdzisław Chłopek , Jacek Biedrzyński , Andrzej Jakubowski , Jakub Lasocki , Piotr Wójcik

Abstract

Particulate matter air pollution is particularly harmful to human health. In centers of large urban areas, a significant source of particulate matter is motorization. Sources of particulate emissions from motor vehicles are – apart from internal combustion engines – tribological pairs in the vehicles, including mainly the brake system. In connection with this threat, the vacuum device to reduce the emissions of particulate matter from the brake system was designed. Laboratory tests confirmed the effectiveness of the device. In this paper the results of the tests of the device installed in the passenger car have been presented. The examination was performed on a chassis dynamometer in a specially developed driving test, simulating intensive vehicle braking. Basing on these results a good effectiveness of the device for reducing particulate emissions has been stated: approx. 50% for disc brakes. These results justify the continuation of work on the implementation for operation of developed device.
Author Anna Kieracińska - [Automotive Industry Institute]
Anna Kieracińska,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jacek Biedrzyński - [Automotive Industry Institute]
Jacek Biedrzyński,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Andrzej Jakubowski - [Automotive Industry Institute]
Andrzej Jakubowski,,
-
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji
, Jakub Lasocki (FACME / IV)
Jakub Lasocki,,
- Institute of Vehicles
, Piotr Wójcik
Piotr Wójcik,,
-
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2013
Vol92
No1
Pages77-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamochody, emisja zanieczyszczeń, cząstki stałe, układ hamulcowy
Keywords in Englishcars, pollutant emission, particulate matter, brake system
Abstract in PolishPyły należą do zanieczyszczeń powietrza szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi. W centrach wielkich aglomeracji znaczącym źródłem pyłów jest motoryzacja. Źródłami emisji pyłów z pojazdów samochodowych są – oprócz silników spalinowych – również pary trybologiczne pojazdów, w tym przede wszystkim układ hamulcowy. W związku z tym zagrożeniem opracowano podciśnieniowe urządzenie do zmniejszania emisji pyłów z układ hamulcowego. Badania laboratoryjne potwierdziły skuteczność urządzenia. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań układu zabudowanego w samochodzie osobowym. Badania zostały przeprowadzone na hamowni podwoziowej w warunkach specjalnie opracowanego testu jezdnego, symulującego intensywne hamowanie pojazdu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono dobrą skuteczność urządzenia do ograniczania emisji cząstek stałych: około 50% dla hamulców tarczowych. Wyniki te uzasadniają kontynuację prac nad wdrożeniem do eksploatacji opracowanego urządzenia.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466:a-kieraciska-z-chopek-j-biedrzycki-a-jakubowski-j-lasocki-p-wojcik-badania-ukadu-do-zmniejszania-emisji-czstek-staych-z-ukadu-hamulcowego-samochodu-osobowego&catid=73:zeszyt-1922013&Itemid=29
Languagepl polski
File
JL_2013_ZNIP_1_2013_b.pdf 465.09 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?