Modularized innovations in cluster-based innovation networks in China

Stanisław Strzelczak

Abstract

Innovations are increasingly generated within networks that self-organize. There is growing evidence, that developments of innovation networks in emerging economies do not follow patterns which are considered obvious in the developed countries, like Ferdows sand cone model or Hakånsson-Snehota’s profile of network relationships. The imitation scheme of industrial development still dominates, but significant novel forms of innovation emerge. They do not equate innovation with technology and product innovation, which is taken for granted by many Western practitioners and researchers. This blinds them to the new forms of innovations that can profoundly disrupt even blue chips in the near future. An example of such important novel pattern from China - modularized innovations is presented in this paper. The discussed results were gathered through own research of some industrial clusters in China.
Author Stanisław Strzelczak (FPE / IOPS)
Stanisław Strzelczak,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Book Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, 2013, TNOiK, ISBN 978-83-85587-32-3, 229-242 p.
Keywords in Polishklastry, innowacje
Keywords in Englishclusters, innovations
Abstract in PolishW pracy omówiono przykład nowatorskiej formy innowacji zmodularyzowanych, którą po raz pierwszy zaobserwowano w niektórych sieciach funkcjonujących w środowisku klastra. Podstawą zaprezentowanych przykładów są studia własne klastrów w Chinach. Omówione w pracy wyniki są odzwierciedleniem coraz większego udziału innowacji generowanych w sieciach samo-organizujących się. Trend ten wiąże się z różnymi czynnikami, ale najczęściej spośród nich wskazuje się na globalizację. Globalizacja indukuje też współpracę innowacyjnych organizacji. Wymienione tendencje są szczególnie wyraźne w krajach rozwijających się. Przy tym coraz więcej danych potwierdza, że rozwój innowacji w gospodarkach szybkiego wzrostu przebiega według schematów innych niż te, które uważa się za typowe dla krajów wysoko-rozwiniętych, takich jak model Ferdowsa czy profil relacji Hakånssona-Snehoty. Choć w krajach rozwijających się nadal dominują innowacje imitacyjne, to można też spotkać zupełnie nowe, znaczące formy innowacji, których przykładem są innowacje zmodularyzowane. Nie mieszczą się one w klasycznych schematach innowacji produktowych i procesowych, które większość praktyków i teoretyków z krajów Zachodu uważa za podstawowe formy innowacji dla krajów rozwijających się. Takie przekonanie utrudnia dostrzeżenie nowych form innowacji, które – jak dowodzą przykłady omówione w pracy - mogą już w nieodległej przyszłości zachwiać pozycją nawet czołowych korporacji światowych, co ilustrują przedstawione wyniki badań.
Languageen angielski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?