Pomiar naprężeń własnych powłok metalicznych natryskiwanych termicznie

Tomasz Chmielewski , Dariusz Golański , Grzegorz Gontarz

Abstract

The evaluation of residual stresses in thermally sprayed titanium and composite Ti+Al2O3 coatings on ceramic substrates have been conducted. The main purpose of the research was to perform initial verification of stresses obtained by the curvature measurement of analyzed samples. The results has been compared to numerical simulations (FEM) of residual stresses in models reflected real coating/substrate samples. The built curvature measuring system allowed for initial verification of obtained results from numerical computations, which give us much more data about the distribution of residual stresses across the coating and substrate.
Author Tomasz Chmielewski ( / / IoMP)
Tomasz Chmielewski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Dariusz Golański ( / / IoMP)
Dariusz Golański,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Grzegorz Gontarz ( / / IoMP)
Grzegorz Gontarz,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364, (B 5 pkt)
Issue year2011
Vol12
Pages59-64
Keywords in Polishnaprężenia własne, powłoki, pomiar krzywizny wygięcia, analiza numeryczna
Keywords in Englishresidual stress, coatings, curvature measurements, numerical analysis
Abstract in PolishPrzeprowadzono ocenę rozkładu naprężeń własnych w natryskanych powłokach tytanowych, i kompozytowych (Al2O3+Ti) na podłożach ceramicznych. Celem badań była wstępna weryfikacja wyników naprężeń otrzymanych na zbudowanym stanowisku pomiarowym do badania naprężeń metodą krzywizny wygięcia. Wyniki pomiarów skonfrontowano z naprężeniami obliczonymi metodą numeryczną (MES) dla analogicznych próbek i materiałów. Zbudowane stanowisko pomiarowe umożliwiło wstępną weryfikację obliczeń numerycznych, które udostępniają znacznie więcej danych o rozkładzie naprężeń na przekrojach próbek.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Publication indicators GS Citations = 9.0
Citation count*9 (2020-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?