Współczesne koncepcje samozaleczania i samonaprawy betonu

Paweł Łukowski , Andrzej Garbacz , Grzegorz Adamczewski

Abstract

The paper deals with the idea of self-healing and selfrepair of cement concrete. The mechanisms of these phenomena have been described together with the methods of their controlling, i.e. granting to the concrete the ability to self-repair. The particular attention has been paid to the use of dispersed carriers of the repair mean, including the possibility of application of epoxy resin without a hardener as the modifier for the cement composite. The present achievements have been pointed out as well as the problems to resolve, showing the necessary directions of the further researches in this area
Author Paweł Łukowski (FCE / ICE)
Paweł Łukowski,,
- The Institute of Civil Engineering
, Andrzej Garbacz (FCE / ICE)
Andrzej Garbacz,,
- The Institute of Civil Engineering
, Grzegorz Adamczewski (FCE / ICE)
Grzegorz Adamczewski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No11
Pages36-37
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbeton, samonaprawa, samozaleczanie
Keywords in Englishconcrete, self-healing, self-repai
Abstract in PolishW artykule przedstawiono koncepcję samozaleczania i samonaprawy betonu. Omówiono mechanizmy oraz sposoby sterowania tymi zjawiskami, to znaczy sposoby nadawania betonowi zdolności do samonaprawy. Zwrócono uwagę na zastosowanie rozproszonych nośników substancji naprawczej, w tym zwłaszcza możliwość wykorzystania żywicy epoksydowej bez utwardzacza jako modyfikatora kompozytu cementowego. Wskazano dotychczasowe osiągnięcia oraz problemy do rozwiązania, wytyczające niezbędne kierunki dalszych badań w tym zakresie
DOIDOI:10.15199/33.2016.11.10
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 28-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?